Jaunumi

Šī gada 14.augustā Konkurences padomes priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama tikās ar Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas (LPUF) pārstāvjiem – padomes priekšsēdētāju Ināru Šuri, valdes locekli Ligitu Turneri un juristu Pēteri Liniņu.

Tikšanās laikā tika pārrunāta konkurences situācija pārtikas ražošanas nozarē, nozares stratēģiskā loma valsts ekonomikā, kā arī tādas pārtikas ražotāju savstarpējās sadarbības iespējas, kas dod labumu uzņēmumiem un patērētājiem, bet nerada konkurences kropļojumu un attiecīgi nav pretrunā ar spēkā esošo konkurences tiesību regulējumu.

Tikšanās laikā tika pārrunātas ražotāju/piegādātāju un mazumtirgotāju savstarpējās attiecības un iespējas risināt šo attiecību problēmjautājumus ar šobrīd izstrādājamā Negodīgas komercprakses likuma palīdzību.

Tikšanās dalībnieki arī vienojās par regulāru sadarbību, organizējot konkurences kultūras veicināšanas pasākumus LPUF biedru grupām.