Jaunumi

Šodien, 23.martā, Konkurences padome tiekas ar Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociāciju. Tikšanās laikā ir paredzēts pārrunāt nozares aktualitātes, tai skaitā jautājumus par lielveikalu un to noteikto produkcijas uzcenojumu ietekmi uz Latvijas tirgu, piena pārstrādes uzņēmumu apvienošanās sekām un cenu politiku.

Atšķirīgās cenu izmaiņu tendences ražošanas, pārstrādes un mazumtirdzniecības posmos nereti ir raisījušas uzņēmēju un patērētāju bažas par iespējamiem konkurences tiesību pārkāpumiem. Pēdējā laikā Konkurences padome ir pabeigusi divus būtiskus pētījumus par cenu veidošanos dažādos piena tirgus līmeņos. Pērnā gada nogalē pabeigtais pētījums, kuru Konkurences padome veica ciešā sadarbībā ar Latvijas Banku, ļāva ekonometriski pamatoti aplūkot datus par cenu izmaiņām un gūt izpratni par cenu veidošanās dinamiku.

Savukārt šī gada sākumā noslēgtās tirgus uzraudzības rezultāti parādīja cenu izmaiņu neproporcionalitāti un iemeslus.