Jaunumi

21.oktobrī Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu sodīt būvniecības uzņēmumus SIA „KaimS" un SIA „Būvfirma L.B.K.", kas, uzticot piedāvājuma sagatavošanu vienam un tam pašam cilvēkam, pieļāva informācijas apmaiņu par dalību publiskā iepirkumā. Uzņēmumiem piemērots naudas sods attiecīgi Ls 1681 un Ls 2308 apmērā, kā arī tiesiskais pienākums mainīt personāla vadības politiku, lai nodrošinātu komercnoslēpumu neizpaušanu konkurentiem.

KP konstatēja, ka piedaloties publiskajā iepirkumā par Dobeles Uzņēmējdarbības kompetences un atbalsta punkta renovāciju, SIA „KaimS" un SIA „Būvfirma L.B.K." iesniedza identiski noformētus piedāvājumus, kuros pieļautas vienādas gramatiskās kļūdas, turklāt abu uzņēmumu vārdā renovējamo objektu bija apsekojis viens un tas pats cilvēks.

Lietas izpētes gaitā KP noskaidroja, ka abi uzņēmumi algojuši vienu un to pašu cilvēku, kas sagatavojis piedāvājumus konkrētajam konkursam, turklāt abu uzņēmumu vadība par šo faktu bijusi informēta.

Tādējādi uzņēmumi pieļāvuši, ka komercnoslēpumu saturoši dati par dalību konkursā ar darbinieka starpniecību bijuši pieejami konkurentam, pārkāpjot aizliegumu apmainīties ar informāciju par savu plānoto rīcību tirgū. KP šādas darbības vērtē kā saskaņotu rīcību, kuras sekas ir informācijas apmaiņa par cenām, kas savukārt noved pie konkurences kavēšanas, deformēšanas un ierobežošanas.

Lai nodrošinātu pārkāpuma izbeigšanu un novērstu tā turpmāku atkārtošanās, KP uzņēmumiem noteica tiesisko pienākumu līgumos ar darbiniekiem, kuri strādā ar uzņēmuma konfidenciālo informāciju, iekļaut punktu, kas nosaka, ka, veicot papildu darbus ārpus noteiktajiem darba pienākumiem un darba laika, tie jāsaskaņo ar vadību rakstiskā formā. Tāpat līgumā jānorāda, ka tā spēkā esamības laikā aizliegts informāciju, kas tapa zināma vai veidota, strādājot komercsabiedrībā, izmantot bez vadības atļaujas, pildot darbus vai sniedzot pakalpojumus citiem komersantiem.

Lēmuma teksts pieejams KP mājas lapā: saite