Jaunumi

Administratīvais līgums jeb izlīgums ir vienošanās starp Konkurences padomi un uzņēmumu par tiesiskā strīda izbeigšanu lietā, kas ierosināta par Konkurences likuma iespējamo pārkāpumu. Tā mērķis ir efektīva valsts pārvaldes funkciju veikšana un iestādes resursu ietaupījums, savukārt uzņēmumiem izlīguma procedūra sniedz iespēju izbeigt tiesisko strīdu lietā, par to saņemot naudas soda samazinājumu.

Šo vadlīniju mērķis ir skaidrot izlīguma noslēgšanas tiesisko pamatojumu, izlīguma slēgšanas procedūru un būtiskās sastāvdaļas, kā arī izlīguma noslēgšanas tiesiskās sekas. Vadlīnijas izstrādātas, ņemot vērā Konkurences padomes līdzšinējo praksi izlīgumu slēgšanā.