Jaunumi

Šodien, 10. novembrī, noris ceturtais Konkurences padomes (KP) rīkotais Juristu forums, kas ir ikgadējā diskusiju platforma starp KP pārstāvjiem, juristiem un advokātiem. Pasākuma laikā konkurences tiesību eksperti, kas citkārt tiekas formālu lietu ietvaros, pārrunāja konkurences tiesību piemērošanas aktualitātes un meklēja risinājumus pastāvošajiem problēmjautājumiem.

Šogad Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināti grozījumi Konkurences likumā un Civilprocesa likumā, lai Latvija pārņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par konkurences pārkāpumos radīto zaudējumu atlīdzību. Grozījumu mērķis ir palielināt patērētāju un uzņēmēju lomu iespējamo konkurences tiesību pārkāpēju disciplinēšanā un atvieglot iespēju no pārkāpējiem pieprasīt zaudējumu atlīdzību. Vienlaikus grozījumos paredzēts pienākums publiskām personām un to kapitālsabiedrībam nodrošināt godīgu konkurences vidi un aizliegt radīt konkurences ierobežojumus. Tāpēc ceturtajā Juristu forumā KP pārstāvji prezentēs un ar pasākuma dalībniekiem – juristiem un advokātiem – pārrunās būtiskākās paredzētās izmaiņas un to plānoto ietekmi.

Tāpat KP pārstāvji pasākuma dalībnieku vidū veicinās diskusiju par administratīvo līgumu, izlīgumu un rakstveida apņemšanos procesuālajiem aspektiem. KP aizvien biežāk piemēro alternatīvas pārkāpumu izskatīšanas procedūras, tādējādi tos novēršot ātrāk un ļaujot visām pusēm, t.sk. valstij, neiesaistoties aptuveni divus gadus ilgos tiesvedības procesos, taupīt resursus. Tāpat izlīgumi pārkāpumā iesaistītiem uzņēmumiem sniedz iespēju samazināt tiem piemērojamo naudas sodu.

Tikmēr pārstāvis no zvērinātu advokātu biroja „Eversheds Bitāns” pievērsīsies aizliegtām vienošanām, kas Latvijā ir viens no biežāk atklātajiem konkurences tiesību pārkāpumiem. Pārstāvis Juristu foruma dalībniekus iepazīstinās ar Eiropas Savienības Tiesas spriedumu saistībā ar Latvijā esošu tiesvedības lietu, kurā vērtēta uzņēmuma atbildība par ārējo pakalpojumu sniedzēja iesaisti karteļa īstenošanā.

Savukārt zvērinātu advokātu biroja “COBALT” pārstāve ar pasākuma dalībniekiem dalīsies savā pieredzē un diskutēs par praktiskiem jautājumiem, kas rodas, sagatavojot un iesniedzot ziņojumus par uzņēmumu apvienošanos, un vērsīs uzmanību uz nepieciešamiem uzlabojumiem.

KP Juridiskā departamenta direktors/Izpilddirektora p.i. Maris Spička: “Juristu forums jau ir kļuvis par  konkurences tiesību ekspertu atzītu platformu. Turklāt šādā pozitīvā viedokļu apmaiņā iespējams veiksmīgāk saprast iesaistīto pušu izpratni par nozares aktualitātēm un konkurences tiesību piemērošanas aspektiem. Regulāri veicot šādu pieredzes apmaiņu, ieguvēji ir visi spēles dalībnieki, jo tiek radīta vienota izpratne par konkurences tiesību normām un to piemērošanu, tādējādi nodrošinot pārskatāmāku komercdarbības vidi un veicinot konkurences izaugsmi.”