Jaunumi

9. septembrī Konkurences padome (KP) lēma par pagaidu noregulējumu, kas cita starpā paredz Rīgas pilsētas pašvaldībai un tai piederošajai kapitālsabiedrībai SIA “Getliņi EKO” pienākumu nekavējoties apturēt koncesijas līguma izpildi, kas skar nešķiroto un dalīto sadzīves atkritumu savākšanu un pārvadāšanu Rīgā.

2019. gada 14. jūnijā Rīgas pilsētas pašvaldība, SIA “Getliņi EKO” un AS “Tīrīga” noslēdza koncesijas līgumu par atkritumu apsaimniekošanas sistēmas ieviešanu Rīgā. KP 18. jūlijā pret Rīgas pilsētas pašvaldību un SIA “Getliņi EKO” ierosināja pārkāpuma lietu par iespējamu Līguma par Eiropas Savienības darbību 102. pantā noteiktā dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu. Lai lietas izpētes laikā saglabātu konkurenci sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tirgū Rīgā, KP lēma par pagaidu noregulējuma pieņemšanu.

Pagaidu noregulējums paredz Rīgas pilsētas pašvaldībai un SIA “Getliņi EKO” vairākus pienākumus, tajā skaitā nekavējoties apturēt koncesijas līguma izpildi par nešķiroto un dalīto sadzīves atkritumu savākšanu un pārvadāšanu. Tas nozīmē, ka AS “Tīrīga” pašlaik nav tiesīga nodrošināt minētos pakalpojumus, un Rīgas pilsētas pašvaldībai līdz 12. septembrim ir jāatsauc atkritumu apsaimniekošanas līgumu uzteikumi četriem tirgus dalībniekiem, kas galvaspilsētā sniedza atkritumu savākšanas un pārvadāšanas pakalpojumus pirms koncesijas līguma noslēgšanas. Tie drīkst turpināt sniegt pakalpojumus arī pēc 15. septembra.

KP arī uzdeva pašvaldībai ne vēlāk kā līdz 12. septembrim informēt atkritumu radītājus – patērētājus un uzņēmumus – par sadzīves atkritumu apsaimniekotājiem, ar kuriem tai bija noslēgti līgumi pirms koncesijas līguma noslēgšanas. KP aicina atkritumu radītājus sazināties ar četriem tirgus dalībniekiem, kas Rīgā sniedza atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus pirms koncesijas līguma noslēgšanas, par turpmāku atkritumu izvešanu atbilstoši iepriekšējiem līgumiem. Tā kā KP aptur koncesijas līguma izpildi, šīs darbības attiecas arī uz tiem klientiem, kas noslēguši līgumu ar AS “Tīrīga”.

Tāpat KP uzliek Rīgas pilsētas pašvaldībai un SIA “Getliņi EKO” pienākumu līdz 12. novembrim iesniegt konkurences iestādē plānu, kā galvaspilsētā tiks nodrošināta konkurences noteikumu ievērošana nešķiroto un dalīto sadzīves atkritumu savākšanas un pārvadāšanas tirgū.

Rīgas pilsētas pašvaldība un SIA “Getliņi EKO” desmit dienu laikā no KP lēmuma par pagaidu noregulējumu saņemšanas brīža ar pārsūdzību var vērsties Administratīvajā apgabaltiesā. Savukārt KP turpina lietas izpēti.