Jaunumi

9.septembrī Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu, ar kuru konstatēja, ka SIA „Jūrmalas Siltums", bez objektīva pamatojuma apkure sezonas laikā liekot uz divām dienām apturēt SIA „Dubultu šķelda" apkures katlu, ļaunprātīgi izmantojusi savu dominējošo stāvokli tirgū. Par pārkāpumu SIA „Jūrmalas Siltums" piemērots naudas sods Ls 3000 apmērā.

Izvērtējot lietas apstākļus, KP secināja, ka SIA „Jūrmalas Siltums" arguments par katla apturēšanas nepieciešamību tā novērtēšanai, nav objektīvi pamatots, samērīgs un taisnīgs attiecībā pret SIA „Dubultu šķelda", jo šādu novērtēšanu varēja veikt jebkurā citā laikā, kad katls netiek darbināts. SIA „Jūrmalas Siltums" rīcības rezultātā SIA „Dubultu šķelda" zaudēja iespēju gūt ieņēmumus no siltumenerģijas ražošanas šajā periodā.

Šis, salīdzinoši mazāk nozīmīgākais, pārkāpums tika izvērtēts vienlaikus ar SIA „Jūrmalas Siltums" nepamatoto atteikumu, sākot ar 2011.gadu, iepirkt siltumenerģiju no SIA „Dubultu šķelda". Atteikuma rezultātā SIA „Dubultu šķelda" saimnieciskā darbība tika pilnībā apturēta, nodarot uzņēmumam zaudējumus, savukārt patērētājiem tika liegta iespēja gūt labumu no lētākas un dabai draudzīgākas siltumenerģijas piegādes pašvaldības siltumapgādes tīklam. Par šo pārkāpumu KP SIA „Jūrmalas Siltums" šī gada 8.aprīlī piemēroja naudas sodu 53 644 latu apmērā.

SIA „Jūrmalas Siltums" ir Jūrmalas pilsētas domes kapitālsabiedrība un centralizētās siltumapgādes sistēmas operators Jūrmalā, savukārt SIA „Dubultu šķelda" ir neatkarīgs siltumenerģijas ražotājs, kurā, lai arī 50% kapitāla daļu pieder pašvaldībai, izšķirošu ietekmi realizē SIA „Kilbe" un pašvaldībai uzņēmumā ietekmes nav. SIA „Dubultu šķelda" nav savienojuma ar citu siltumenerģijas operatoru vai patērētāju siltumapgādes tīkliem.

09.09.2011. pieņemtā lēmuma teksts pieejams KP mājas lapā: saite