Jaunumi

Šī gada 7. un 8. novembrī Kijevā norisinās III Ukrainas Konkurences forums, kas pulcē ES un NVS valstu konkurences uzraudzības iestāžu speciālistus, kā arī juristus un uzņēmējus.

Starptautiskā pasākuma uzmanības centrā izvirzīti jautājumi, kas saistīti ar konkurences tiesību aizsardzības lomas stiprināšanu un to nozīmi starptautiska un nacionāla līmeņa ekonomisko attiecību regulēšanā.

Latvijas Konkurences padomes Izpilddirekcijas vadītājs Jānis Račko klātesošos iepazīstinās ar Latvijas pieredzi konkurences tiesību piemērošanā un jo īpaši ar pieredzi izmantot tirgus uzraudzības efektīvai pārkāpumu atklāšanai.