Jaunumi

14.oktobrī Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu, ar kuru konstatēja, ka SIA „UNITED OILS" un SIA „UNITED OILS VIDZEME" vienojušies par fiksētu tālākpārdošanas cenu. Uzņēmumiem piemērots naudas sods kopumā 11 695 Ls apmērā.

KP konstatēja, ka minēto uzņēmumu preču vairumtirdzniecības līgumā tie vienojušies diviem klientiem – SIA „EAST-WEST TRANSIT" un AS „Virši-A" – preces pārdot par cenām un preču apmaksas noteikumiem, kurus noteica vairumtirgotājs SIA „UNITED OILS", bet konkrētajiem klientiem mazumtirdzniecībā piemēroja SIA „UNITED OILS VIDZEME". Tāpat līgumā SIA „UNITED OILS VIDZEME" bija paredzēts SIA „UNITED OILS" sniegt detalizētu finanšu informāciju par savu darbību. Tādējādi KP atzina, ka SIA „UNITED OILS" un SIA „UNITED OILS VIDZEME" darbībās konstatējama aizliegta vertikāla vienošanās starp vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības līmeņa uzņēmumiem.

Vēsturiski SIA „UNITED OILS" bija izveidojusi plašu filiāļu tīklu visā Latvijas teritorijā, kas darbojās līdz par 2008. gadam, kad uzņēmums nolēma mainīt stratēģiju un pārdot filiāles saviem darbiniekiem, bet Vidzemes filiāli – ar uzņēmumu nesaistītai personai. Tādējādi starp SIA „UNITED OILS" un tās bijušajām filiālēm jau kopš 2008. gada bija jāpastāv konkurences attiecībām un saskaņā ar konkurences pamatprincipiem sava komerciālā un cenu politika bija jānosaka patstāvīgi.

Konkurences padome atgādina, ka konkurences imitācija, tādējādi maldinot patērētājus, nav pieļaujama.

Fiksējot cenu, ko mazumtirgotājs var noteikt, tirgojot konkrētā vairumtirgotāja produkciju, tiek deformēta tā konkurence ar citiem šī tirgus dalībniekiem, šajā gadījumā tehnisko eļļu un tehnisko šķidrumu tirgotājiem. SIA „UNITED OILS" šāda vienošanās ļāva saglabāt ienākumus no saviem bijušajiem klientiem, ko par tās nosacījumiem mazumtirdzniecības līmenī turpināja apkalpot SIA „UNITED OILS VIDZEME". Attiecīgi uzņēmums pēc situācijas maiņas – savas filiāles pārdošanas – tiecās saglabāt komerciālus ieguvumus no neatkarīga uzņēmuma darbības, ievērojami pārsniedzot Konkurences likumā pieļauto sadarbības līmeni. SIA „UNITED OILS" tirgus daļa konkrētajā tirgū bija samērā liela – ap 15 % – un uzņēmuma sortimentā ietilpa plašs tehnisko eļļu un tehnisko šķidrumu klāsts, tai skaitā populāras Krievijas izcelsmes eļļas, lēta un vidēja segmenta pircējiem paredzēta produkcija.

SIA „UNITED OILS" piemērots naudas sods Ls 11 050 apmērā, bet SIA „UNITED OILS VIDZEME" – Ls 645 apmērā.

Lēmuma teksts pieejams KP mājas lapā: saite