Jaunumi

Šī gada 4.novembrī Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu sodīt SIA „Terra Serviss" un SIA „Preiss Agro" par aizliegtu vienošanos, kas izpaudusies, abiem konkurējošajiem uzņēmumiem saskaņojot lauksaimniecības tehnikas, tās rezerves daļu un servisa pakalpojumu cenas, kā arī vienojoties par tirgu sadali.

Lietas izpētes gaitā KP konstatēja, ka SIA „Terra Serviss" un SIA „Preiss Agro" starpā 2010.gada 7.aprīlī noslēgts sadarbības līgums par lauksaimniecības tehnikas izplatīšanu, kas ievērojami pārsniedz atļautas sadarbības robežas.

Tā, saskaņā ar līgumu, uzņēmumi vienojušies par lauksaimniecības tehnikas mazumtirdzniecības tirgus sadali, sadalot Latvijas teritoriju divās daļās un vienojoties neveikt pasīvo pārdošanu vienam otra teritorijā, t.i., nepārdot preces interesentiem no otra uzņēmuma pārstāvētās teritorijas. Līgumā SIA „Terra Serviss" bija uzlikts arī pienākums ar savu konkurentu saskaņot tehnikas tirdzniecības cenu, tādējādi deformējot savstarpējo konkurenci.

Tāpat, līgumā paredzot vienotu atlaižu politiku traktortehnikas „NewHolland" oficiālo izplatītāju tirgotajām rezerves daļām, uzņēmumi netieši vienojās par minimālo preces tālākpārdošanas cenu. Šāda rīcība ir aizliegta, jo ļauj uzņēmumiem būt pārliecinātiem, ka konkurents cīņā par pircēju cenu nepazeminās zem noteiktā līmeņa.

Savukārt vienošanās par lauksaimniecības tehnikas servisa pakalpojumu cenām abiem uzņēmumiem ļāva paaugstināt servisa cenas.

Par konstatētajiem pārkāpumiem SIA „Terra Serviss" tika noteikts naudas sods Ls 49 164 apmērā, savukārt SIA „Preiss Agro" – Ls 124 150 apmērā.

Gan SIA „Terra Serviss", gan SIA „Preiss Agro" šī gada vasarā atzītas par maksātnespējīgām. SIA „Terra Serviss" nav saistību pārņēmēja, savukārt SIA „Preiss Agro" naudas sods tika piemērots solidāri ar tās mātes sabiedrību SIA „Preiss", kam pieder 100% SIA „Preiss Agro" kapitāla daļu.

KP šādi lēma, atsaucoties uz Eiropas Kopienu Tiesas praksi uzņēmumu atbildības noteikšanā, un lēmumā skaidro, ka SIA „Preiss" kā SIA „Preiss Agro" īpašniece varēja kontrolēt savas meitas sabiedrības lēmumu pieņemšanu, tādējādi ir solidāri atbildīga par tās veiktajiem pārkāpumiem.

Lēmuma teksts pieejams KP mājas lapā: saite