Jaunumi

Transportbetona tirgus uzraudzību Konkurences padome veica kā pēcpārbaudi iestādes 2008.gadā izskatītai lietai, kuras ietvaros tika pārbaudīts, vai SIA „Cemex” nav ļaunprātīgi izmantojusi savu dominējošo stāvokli pelēkā cementa vairumtirdzniecības tirgū. Toreiz Konkurences padome konstatēja, ka pārkāpums nav noticis, tomēr vienlaikus norādīja uz SIA „Cemex” īpašo atbildību ar savām darbībām nekaitēt konkurences situācijai tirgū un aicināja uzņēmumu rūpīgi izvērtēt savu cenu politiku. Vairāk informācijas par 2008.gadā pieņemto lēmumu pieejams šeit

Veicot transportbetona tirgus uzraudzību 2012. gadā, Konkurences padome apzināja izmaiņas un aktuālo konkurences situāciju konkrētajā tirgū, kā arī pārbaudīja, vai nepastāv nepamatoti konkurences ierobežojumi.

Uzraudzības gaitā konkurences tiesību pārkāpumi netika konstatēti, savukārt apkopotā informācija atspoguļo konkurences situāciju un tirgus attīstības tendences.

Ar tirgus uzraudzības noslēguma ziņojumu iespējams iepazīties šeit. Starp būtiskākajiem uzraudzības gaitā gūtajiem secinājumiem minami:

2009.gadā salīdzinājumā ar 2008.gadu transportbetona realizācija kritās aptuveni par 55,65%. Pastāv cieša korelācija starp transportbetona tirgu un būvniecības tirgu – aptuveni 88,13% no transportbetona tirgus apgrozījuma pārmaiņām ir skaidrojamas ar pārmaiņām būvniecības tirgus apgrozījumā. 2011.gadā iezīmējās realizētā transportbetona apjoma pieaugums, kas salīdzinājumā ar 2010.gadu pieauga par 51,63%. Ņemot vērā transportbetona kā preces fizioloģiskās īpašības, transportbetona imports un eksports ir ierobežots. Importētā transportbetona apjoms Latvijas transportbetona tirgu būtiski neietekmē, jo, piemēram, 2011.gadā veidoja mazāk par 0,1% no kopējā Latvijā ražotā un realizētā transportbetona apjoma. Transportbetona tirgus dalībnieku skaita dinamika korelē ar transportbetona tirgus tendencēm no 2008. līdz 2011.gadam. Laika posmā no 2008. līdz 2011.gadam vairāki tirgus dalībnieki ir spējuši uzlabot savas pozīcijas transportbetona tirgū, piemēram, Cemex, netieši AS „MB Betons” (caur SIA "Transportbetons MB"), SIA” Igates Betons”, SIA „Vertels”, AS „BMGS” un SIA „CTB Betons”), attiecīgi no tirgus ir aizgājuši SIA „Baltijas Betonmix” un SIA „Rudus” u.c., bet pozīcija tirgū ir pasliktinājusies SIA „ACB Betons”, SIA „Eksim Trans”, SIA „HC Betons” un SIA „Kolle Beton”. Lielākie tirgus dalībnieki ir paplašinājuši transportbetona ražošanu, atverot jaunas ražotnes. 2011.gadā salīdzinājumā ar 2008.gada 1.-3.cet. ir samazinājusies transportbetona tirgus koncentrācija, jo 2011.gadā deviņi lielākie transportbetona tirgus dalībnieki realizēja mazāku transportbetona apjomu no kopējā transportbetona tirgū realizētā transportbetona apjoma nekā 2008.gadā. Transportbetona tirgus uzraudzībā iegūtā informācija neliecina par kāda tirgus dalībnieka tirgus varu. Tirgus līderi ir saglabājuši savas pozīcijas, atsevišķos reģionos vērojama transportbetona ražotāju konsolidācija. Kopumā konkurence transportbetona tirgū laika posmā no 2008.gada līdz 2011.gadam saasinājās. Konkurences padomes rīcībā esošā informācija par tirgus dalībnieku transportbetona apgrozījumu (LVL) un realizācijas apjomu (m3) 2011.gadā neliecina, ka Cemex realizē transportbetonu par zemāku cenu nekā konkurenti.