Jaunumi

Latvijā izplatītāko produktīvo mājdzīvnieku – liellopu, cūku un mājputnu – barības vairum un mazumtirdzniecības tirgus uzraudzība tika uzsākta 2010. gada nogalē un tās ietvaros tika apzināta konkurences situācija, struktūra un attīstības tendences, kā arī cenu dinamika un pastāvošās barjeras mājdzīvnieku barības ražošanai un izplatīšanai.

Uzraudzības gaitā konkurences tiesību pārkāpumi netika konstatēti.

Uzraudzības ietvaros Konkurences padome secināja, ka produktīvo mājdzīvnieku barības realizācijas tirgus struktūra liecina par pietiekamu konkurenci – Latvijā darbojas spēcīgi ražotāji, pircējiem ir iespēja iegādāties arī importa produkciju, turklāt pēdējos gados daudzi lauksaimniecības produkcijas (cūkgaļas, olu, broileru gaļas) ražotāji ir sākuši mājdzīvnieku barību ražot paši.

Latvijā lielākie mājdzīvnieku barības ražotāji ir AS „Dobeles dzirnavnieks”, SIA „Rīgas kombinētās lopbarības rūpnīca”, SIA „LRS Mūsa”, AS „Tukuma straume”, AS „Saldus labība”, AS „Daugavpils dzirnavnieks” un SIA „Lielzeltiņi”.

Atkarībā no ražotāja 60%-99% no saražotās produkcijas tiek realizēta industriālajiem klientiem, kam mājdzīvnieku barība parasti tiek ražota pēc speciāli sagatavotas receptūras, kurā var tikt ņemta vērā dzīvnieku suga, dzimums, vecums, veselības stāvoklis.

Importa apjoms konkrētajā tirgū ir neliels, savukārt eksporta apjoms pārsniedz importu un katru gadu arvien pieaug.

Tirgus apjoms gan tonnās, gan latos 2009.gadā, salīdzinot ar 2008.gadu, kritās, bet, sākot ar 2010.gadu, atkal pieauga. Savukārt vidējās cenas 2009. un 2010.gadā kritās, bet 2011.gada pirmajā pusgadā sasniedza un pārsniedza 2008.gada cenu līmeni. Vienlaikus Konkurences padome secināja, ka vidējās cenas dažādiem ražotājiem ir ievērojami atšķirīgas – starpība starp augstākajām un zemākajām cenām 2008.gadā bija 40%, 2009. un 2010.gadā 53 %, bet 2011.gada pirmajā pusgadā aptuveni 43 %.

Ražotāju peļņa Latvijas tirgū nepārsniedz 10%. Augstāki peļņas rādītāji ražotājiem ir no eksporta, bet arī tie nepārsniedz 10% robežu.

Ar produktīvo mājdzīvnieku barības tirgus uzraudzības ietvaros iegūto informāciju iespējams iepazīties uzraudzības noslēguma ziņojuma publiskojamajā versijā, kas pieejama KP mājas lapā (saite >>>). Lai aizsargātu tirgus dalībnieku intereses, ziņojuma publiskojamajā versijā nav iekļauta uzraudzības ietvaros iegūtā un analizētā informācija, kurai piešķirts ierobežotas pieejamības statuss.