Jaunumi

Šodien, 15. septembrī, Konkurences padome rīko piekto Juristu forumu, kurā iestādes eksperti tiekas ar juristiem un advokātiem, lai pārrunātu konkurences tiesību aktualitātes. Pieaugot ekonomiskās analīzes nozīmei konkurences lietās, ikgadējā profesionāļu diskusija šoreiz ir paplašināta arī ar ekonomikas tematu.

Konkurences padomes pārstāve klātesošos iepazīstinās ar iestādē pastāvošo praksi no tirgus dalībniekiem iegūto datu apstrādē un to aizsardzības nodrošināšanā, veicot konkurences lietu izmeklēšanu. Proti, kāda ir paredzētā kārtība, nošķirot informāciju, kas attiecas uz personas datiem, no lietas materiāliem, kas var kalpot par pierādījumu lietā.

Ņemot vērā ekonomiskās analīzes aizvien pieaugošo lomu konkurences lietās, Konkurences padomes pārstāvis prezentēs iestādes pieredzi, novērtējot netaisnīgu cenu piemērošanu dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas kontekstā. Šis temats ir īpaši aktuāls, jo vakardienas spriedumā Eiropas Savienības Tiesa pēc būtības atzina par pamatotu Konkurences padomes piemēroto metodi netaisnīgu cenu novērtēšanā 2013. gada lietā, ar kuru konstatēts pārkāpums un uzlikts naudas sods AKKA/LAA par pārmērīgu tarifu piemērošanu.

Savukārt zvērinātu advokātu biroja "TGS Baltic" zvērināta advokāta palīdze klātesošos iepazīstinās ar tālākpārdošanas cenu rekomendēšanas aspektiem. Robeža starp konkurencei nekaitīgu cenu rekomendēšanu un cenu noteikšanu, kas ir viens no smagākajiem konkurences tiesību pārkāpumiem, nereti ir trausla, tāpēc no tirgus dalībnieku viedokļa svarīgi ir laikus apzināties iespējamos riskus.

Tikmēr zvērinātu advokātu biroja "SORAINEN" juriste prezentēs tematu par atsevišķiem procesuālajiem aspektiem konkurences lietu izmeklēšanā. Proti, kāda ir biroja pieredze, sniedzot juridisko atbalstu Konkurences padomes īstenoto procesuālo darbību laikā dažāda veida konkurences lietās.

Konkurences padomes Izpildinstitūcijas vadītājs Māris Spička: “Konkurences pārkāpumu pierādīšana praksē kļūst aizvien sarežģītāka, kas papildus prasa arī komplicētu ekonomisko analīzi. Ņemot vērā, ka līdz ar tiesību piemērošanu konkurences lietās arvien nozīmīgāku lomu ieņem arī ekonomiskās metodes, uzskatām par lietderīgu Juristu foruma tematu loku paplašināt. Juristiem un ekonomistiem diskutējot vienkopus, konkurences tiesības un kultūra var gūt tikai pozitīvu pienesumu.”