Jaunumi

20.aprīlī Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu neierosināt lietu pēc SIA „Draugiem TV” (Draugiem TV) iesnieguma, lēmumā norādot – tā kā interneta televīzija nav uzskatāma par kabeļtelevīziju un uz to nevar attiecināt must-carry principu, programmu īpašniekiem nav pienākuma nodot savas programmas bezmaksas izplatīšanai interneta televīzijā.

Draugiem TV vērsās KP, lūdzot izvērtēt, vai SIA „TV 3 Latvia” (TV3) un AS „Latvijas Neatkarīgā Televīzija” (LNT) nav pārkāpušas Konkurences likumu, liedzot Draugiem TV retranslēt televīzijas programmas „TV3” un „LNT”.

Saskaņā ar Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumu un tajā nostiprināto must-carry principu, ja tiek izmantota kabeļtelevīzija, sabiedrisko un nacionālo programmu („LTV1”, „LTV7”, „TV3” un „LNT”) retranslācijai to īpašnieku piekrišana nav nepieciešama. Attiecīgi, lai noskaidrotu, vai TV3 un LNT rīcība, šādu atļauju pierasot, varētu tikt vērtēta kā dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana, KP bija jānoskaidro, vai interneta televīzija, ko piedāvā Draugiem TV, var tikt uzskatīta par kabeļtelevīziju.

Izvērtējot Draugiem TV pakalpojuma būtību kopsakarā ar likuma nosacījumu jēgu un nozīmi, KP secināja, ka interneta televīzijas pakalpojums nav uzskatāms par kabeļtelevīziju likuma izpratnē.

Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā elektroniskie plašsaziņas līdzekļi ir nodalīti pēc izplatīšanas veida (zemes apraides, satelīta, kabeļu, interneta u.c.), must-carry principu attiecinot tikai uz retranslāciju kabeļtelevīzijā.

Kabeļtelevīziju operatori nodrošina piekļuvi savam pakalpojumam, savukārt Draugiem TV piekļuvi savam pakalpojumam – interneta televīzijai – nenodrošina (tai nav sava elektronisko sakaru tīkla), vien ievieto saturu portālā „draugiem.tv”, bet piekļuvi šim pakalpojumam nodrošina uzņēmumi, kas nodrošina klientiem pieeju internetam. Tādējādi interneta televīzijas darbības princips drīzāk pielīdzināms ziņu portālam, kas nodrošina saturu, bet ne interneta pieslēgumu jeb šī satura fizisku nogādāšanu līdz lietotājam, kā tas būtu kabeļtelevīzijas gadījumā.

Būtiski arī, ka par Draugiem TV lietotāju var kļūt jebkurš no šobrīd 2,4 miljardiem  interneta lietotāju visā pasaulē, kas neatbilst abonenta definīcijai Elektronisko sakaru likuma izpratnē un uz ko neattiecas must-carry princips.

Tāpat izpētes laikā netika gūts apstiprinājums Draugiem TV paustajām bažām par iespējamu TV3 un LNT aizliegtu vienošanos. KP nekonstatēja, ka TV3 un LNT pieteiktās pretenzijas būtu vienādas, savukārt informācija par Draugiem TV, kā arī TV3 un LNT rīcību bija publiski pieejama un tās ieguvei nebija nepieciešama aizliegta informācijas apmaiņa.

Lēmums pieejams KP mājas lapā >>>