Vadošais  konkurences politikas un tiesību izdevums Global Competition Review (GCR) reizi gadā, vērtējot konkurences iestādes piecu zvaigžņu skalā, veido pasaules efektīvāko konkurences iestāžu topu. Pērn papildus zvaigžņu novērtējumam tika ieviests papildu vērtējums, kas balstīts uz neatkarīgu juridisko pakalpojumu sniedzēju vērtējumu katrā valstī. Šajā starptautiskajā vērtējumā Konkurences padome (KP) ierindojusies piektajā vietā starp visām pasaules visaugstāk novērtētajām konkurences iestādēm.

Neatkarīgi juridisko pakalpojumu sniedzēji konkurences iestādes piecu punktu skalā vērtēja desmit kategorijās:

  • Juridiskas pilnvaras konkurences kropļojumu novēršanai;
  • Pieejamie personāla un finanšu resursi konkurences kropļojumu novēršanai; Ietekmes un atbalsta instrumenti konkurences kropļojumu novēršanai;
  • Analītiskā sarežģītība apvienošanos pārskatīšanā;
  • Analītiskā sarežģītība izmeklēšanu veikšanā;
  • Izmeklēšanām atveltītais laiks;
  • Institucionālā neatkarība;
  • Caurskatāmība/pārredzamība un pienācīgas procedūras ievērošana;
  • Mērķi un ambīcijas;
  • Panākumi tiesā.

KP kopvērtējumā ierindojās piektajā vietā starp visām pasaules visaugstāk novērtētajām konkurences iestādēm, saņemot 3.93 punktus no 5. Savukārt atsevišķās kategorijās iestāde ierindota 2. un 3. vietā starp visām pasaules labākajām konkurences iestādēm.

Tā, piemēram, kategorijā – vislabāk vērtētās iestādes pēc to panākumiem tiesā – KP ierindojās otrajā vietā starp pasaules labākajām konkurences iestādēm (4.33 punkti no 5). Tāpat pēc juridisko pakalpojumu sniedzēju vērtējuma KP tika ierindota otrajā vietā starp labākajām pasaules konkurences iestādēm, vērtējot iestādes pēc to caurskatāmības/pārredzamības un pienācīgas procedūras ievērošanas (4 punkti no 5). Vienlaikus otrā pozīcija iegūta, vērtējot KP pēc izmeklēšanām atveltītā laika (4.33 no 5 punktiem), un trešajā vietā – vērtējot iestādes spēju izmantot tai pieejamos personāla un finanšu resursus konkurences kropļojumu novēršanā (4.33 no 5 punktiem).

Pašlaik pasaulē konkurences uzraudzības iestādes kopumā ir vairāk nekā 140 valstīs, bet no tām tikai 33 iekļuvušas GCR individuālā vērtējuma reitingā. KP novērtējumā ierindojās starp tādām valstīm kā Vācija, Austrālija, Amerikas Savienotās Valstis u.c. valstīm.

Plašāka informācija par Global Competition Review (GCR) novērtējumu: https://globalcompetitionreview.com/survey/rating-enforcement/2021/article/market-perception-survey-data.