Jaunumi

Šodien, 11. novembrī, Konkurences padomes (KP) pārstāvji piedalās starpdisciplinārajā seminārā “Konkurences tiesību aktualitātes”, kas notiek Latvijas Tiesnešu mācību centrā (LTMC). Šāda sadarbība ar LTMC veidota, lai stiprinātu tiesnešu un tiesu darbinieku izpratni par konkurences politikas un tiesību jautājumiem, kā arī informētu par KP darba aktualitātēm.

Seminārā KP priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama un Juridiskā departamenta direktors/Izpilddirektora p.i. Māris Spička informēja Latvijas tiesnešus, tiesu darbiniekus, tiesu izpildītājus un citus juridisko profesiju pārstāvjus par KP darba aktualitātēm un prioritātēm, par konkurences tiesību aktualitātēm Eiropas Savienības tiesu praksē, kā arī par plānotajiem tiesību aktu grozījumiem.

Jau ziņots, ka šogad Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināti grozījumi Konkurences likumā (KL) un Civilprocesa likumā, lai Latvija pārņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par konkurences tiesību pārkāpuma rezultātā radīto zaudējumu atlīdzību. Grozījumu mērķis ir palielināt patērētāju un uzņēmēju lomu iespējamo konkurences tiesību pārkāpēju disciplinēšanā un atvieglot iespēju no pārkāpējiem pieprasīt zaudējumu atlīdzību. Vienlaikus grozījumos paredzēts pienākumu publiskām personām un to kapitālsabiedrībām nodrošināt godīgu konkurences vidi un aizliegt tām radīt konkurences ierobežojumus.

Turklāt š.g. 15. jūnijā stājās spēkā KL grozījumi, kas būtiski modernizē konkurences tiesību aizsardzību Latvijā. Grozījumi iekļauj virkni izmaiņu, lai KL piemērošanu padarītu efektīvāku un ērtāku uzņēmējiem. Ar grozījumiem paplašinātas uzņēmēju iespējas saņemt atbrīvojumu no soda, skaidrot savu viedokli KP, kā arī saņemt konkurences pārkāpumu radīto zaudējumu atlīdzību.

Lai paplašinātu izpratni par konkurences politikas un tiesību jautājumiem, kā arī rosinātu ieinteresētību godīgas un efektīvas konkurences veicināšanā, KP regulāri rīko seminārus uzņēmējiem un to asociācijām, valsts pārvaldes iestādēm, tiesu sistēmas darbiniekiem, juristiem un citām interesentu grupām par konkurences tiesībām un to praktisko piemērošanu.