Jaunumi

Konkurences padome (KP) informē, ka ārkārtējās situācijas laikā mazumtirgotājiem sadarbībā ar piegādātājiem ir jāievēro godīgas mazumtirdzniecības principi atbilstīgi Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likumā (NMPAL) noteiktajam. Neskatoties uz to, ka piegādātāji krīzes laikā atsevišķām preču grupām nespēj nodrošināt būtiski lielāku pasūtījumu izpildi, tas nav pamats, lai mazumtirgotāji noteiktu netaisnīgas sankcijas.

Preces atpakaļ atdošana krīzes dēļ - jāpamato

Jāņem vērā, ka ārkārtējā situācija ir iestājusies no uzņēmuma rīcības neatkarīgu iemeslu dēļ. Tāpēc tie mazumtirgotāji, kuri valsts noteikto ierobežojumu dēļ ir pārtraukuši savu saimniecisko darbību un kuri rakstiski ir vienojušies ar piegādātāju par preču atpakaļ atdošanu, un tajā pašā laikā piegādātājam pastāv iespēja realizēt preci citos kanālos, drīkst preci atdot atpakaļ. Šī atkāpe attiecas gan uz pārtikas, gan nepārtikas preču mazumtirgotājiem.

Tomēr mazumtirgotājiem, atdodot preces atpakaļ, nepieciešamības gadījumā ir jāspēj pamatot, ka preču atdošana tiešā veidā izriet no valstī noteiktās ārkārtējās situācijas ierobežojumiem. Tādējādi KP par šādu rīcību nepiemēros atbildību mazumtirgotājiem atbilstīgi NMPAL noteiktajam.

Netaisnīgas sankcijas par preču nepiegādi nav pieļaujamas

Ārkārtējā situācijā ievērojami pieaug arī atsevišķu preču grupu pieprasījums. Ir gadījumi, kad preču pasūtījuma apjomi strauji palielinās, pat par 100% un vairāk, ja salīdzina ar iepriekš veiktajiem regulārajiem pasūtījumiem. Tādējādi piegādātājs izejvielu trūkuma vai citu objektīvu apstākļu dēļ nespēj noteiktajā laikā vai apjomā nodrošināt nepieciešamo piegādi un par to savlaicīgi informē mazumtirgotāju. KP uzsver, ka nav pieļaujams, ja mazumtirgotājs šādās situācijās piemēro piegādātājiem sankcijas, kuras atbilstīgi NMPAL ir uzskatāmas par netaisnīgām un nepamatotām.

KP atgādina, ka joprojām pastāv aizliegums mazumtirgotājam izvirzīt piegādātājam arī pārējās NMPAL uzskaitītās aizliegtās prakses, un šis aizliegums nav atcelts arī ārkārtējās situācijas laikā. 

Saskaņā ar NMPAL mazumtirgotājs ir saimnieciskās darbības veicējs, kas pastāvīgajā tirdzniecības vietā pārdod pārtikas preces vai kuram ir būtiska ietekme nepārtikas preču tirdzniecībā.

Ņemot vērā, ka sporta klubu, kafejnīcu u.tml. iestāžu pamatdarbība nav saistīta ar pārtikas vai nepārtikas preču mazumtirdzniecību, tad vispārīgi tās nav NMPAL subjekti un uz tiem nav attiecināmas NMPAL prasības.