Jaunumi

Konkurences padomes (KP) pārstāvji šodien, 19. septembrī, kopā ar Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) biedriem diskutēs par dažādiem konkurences tiesību jautājumiem, t.sk. aktuālajiem likuma grozījumiem, kas nosaka publiskām personām pienākumu nodrošināt brīvu un godīgu konkurenci.

KP Konkurences veicināšanas nodaļas vadītājs Antis Apsītis un juriskonsulte Santa Elekse ar LPS biedriem apspriedīs publisku personu – valsts un pašvaldību – līdzdalību kapitālsabiedrībās un nepieciešamību ievērot konkurences neitralitātes principu jeb vienlīdzīgu iespēju un attieksmes nodrošināšanu pret privātajiem un publiskajiem tirgus dalībniekiem.

Tikšanās laikā tiks skaidroti Konkurences likumā paredzētie ierobežojumi publiskām personām, kā arī sniegti piemēri par iespējamām problēmsituācijām, izceļot gadījumus, kad publisko personu un to kapitālsabiedrību rīcība neatbilst konkurences neitralitātes principiem.

Šī gada pavasarī Saeima pieņēma grozījumus Konkurences likumā, paredzot, ka valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībām, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm savā darbībā jānodrošina godīga konkurence. Tām aizliegts diskriminēt tirgus dalībniekus, radot atšķirīgus konkurences apstākļus.

Jaunā norma, kas stāsies spēkā 2020. gada 1. janvārī, sniedz KP efektīvākas pilnvaras novērst publisku personu radītus konkurences kropļojumus, t.sk. paredzot iespēju piemērot naudas sodus publisku personu kapitālsabiedrībām.

Laikā no plkst. 10.30 līdz 11.30 plānota pasākuma videotranslācija. Skatīties šeit