Jaunumi

Konkurences padome (KP) šodien, 13. decembrī, seminārā “Kapitālsabiedrību pārvaldības procesi pašvaldībās, pieredze, aktualitātes 2019./2020. gadā” tiekas ar Daugavpils pašvaldības un to kapitālsabiedrību pārstāvjiem, lai akcentētu publiskas personas – valsts un pašvaldības – atbildību godīgas konkurences nodrošināšanā, t.sk. dibinot kapitālsabiedrības.

Seminārā KP priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama un Konkurences veicināšanas nodaļas vadītājs Antis Apsītis pašvaldības pārstāvjiem skaidros Valsts pārvaldes iekārtas likuma (VPIL) 88. panta piemērojamību jeb aspektus, kas pašvaldībām jāņem vērā, dibinot, saglabājot līdzdalību vai paplašinot kapitālsabiedrības darbību, kā arī jauno Konkurences likuma normu – konkurences neitralitāti, kas stāsies spēkā 2020. gada 1. janvārī.  

Sabiedriskās domas pētījuma dati rāda, ka viena no aktuālākajām konkurences tiesību problemātikām Latvijā ir publisku personu radītie konkurences kropļojumi. Tie visbiežāk izpaužas kā konkurences neitralitātes principa neievērošana jeb privātā sektora uzņēmumu diskriminācija, nodrošinot sev piederošām kapitālsabiedrībām labvēlīgākus nosacījumus, tādējādi neievērojot godīgas konkurences un labas pārvaldības principus.

Lai risinātu šo problemātiku, š.g. pavasarī Konkurences likumā tika veikti grozījumi, kas sniegs KP efektīvākus rīkus cīnīties pret publisku personu radītiem konkurences kropļojumiem. Gadījumā, ja attiecīgās iestādes vai kapitālsabiedrības darbība kavēs konkurenci, KP būs jāveic pārrunas. Ja to rezultātā neizdosies nodrošināt normu ievērošanu, padome būs tiesīga uzlikt pienākumu novērst konkurences kavējumu. Ja publiska persona šo pienākumu neievēros, KP būs tiesīga piemērot naudas sodu apmērā līdz trim procentiem no pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, bet ne mazāk kā 250 eiro.

KP aktīvi izmanto laiku no likuma grozījumu apstiprināšanas Saeimā līdz to stāšanās spēkā, informējot un izglītojot valsts un pašvaldību pārstāvjus. Ja publiskām personām ir jautājumi par jaunās likuma normas piemērošanu un interese par semināru savā iestādē, tad aicinām sazināties ar KP Komunikācijas nodaļu.