Jaunumi

20. februārī Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu atļaut SIA “BITE Latvija” iegūt izšķirošu ietekmi pār SIA “Baltcom”. Ņemot vērā, ka joprojām ir spēkā 2017. gadā UAB Bite Lietuva piemērotie saistošie noteikumi, KP nekonstatēja, ka SIA “BITE Latvija” apvienošanās ar SIA “Baltcom” radītu būtisku kaitējumu konkurencei, tāpēc lēma par darījuma atļaušanu.

Apvienošanās dalībnieku darbība pārklājas vairākos ar telekomunikāciju jomu saistītos tirgos. SIA “BITE Latvija” īpašnieks ir UAB Bite Lietuva, kam pieder arī SIA “All Media Baltics”, kas Latvijā nodrošina tādu televīzijas programmu kā TV3, LNT, TV6, “Kanāls 2” un citu vairumtirdzniecību.

Televīzijas programmu izplatīšanas vairumtirdzniecības tirgū abu apvienošanās dalībnieku darbība nepārklājas, bet tie atrodas vertikālās attiecībās, jo SIA “Baltcom” pērk Bite grupas uzņēmuma veidotās un izplatītās televīzijas programmas. Telekomunikāciju jomas tirgus spēlētāji ir pauduši bažas, ka apvienošanās rezultātā jaunais tirgus dalībnieks izmantos savu varu televīzijas vairumtirdzniecības tirgū un ierobežos citu komersantu darbību, piemēram, Bite grupas uzņēmumiem piedāvājot uz izdevīgākiem noteikumiem SIA “All Media Latvia” televīzijas programmas.

KP ieskatā, bažas par to, ka Bite varētu norobežot pārējos tirgus dalībniekus no Latvijā populārajām televīzijas programmām, tika risinātas ar saistošajiem noteikumiem jau 2017. gadā, kad KP lēma par UAB Bite Lietuva un MTG Broadcasting AB grupas sabiedrību Latvijā, kas tagad zināma kā SIA “All Media Latvia”, apvienošanos. Šie saistošie noteikumi joprojām ir spēkā un paredz Bite grupai pienākumu izplatīt visiem tirgus dalībniekiem apvienotā uzņēmuma televīzijas programmas uz nediskriminējošiem noteikumiem. KP norāda, ka SIA “Baltcom” pievienošanās SIA “Bite Latvija” nekādā mērā nemaina 2017. gada lēmuma tvērumu un attiecināmību uz Bite grupu.

Savukārt televīzijas izplatīšanas mazumtirdzniecības tirgū pēc apvienošanās jaunā tirgus dalībnieka tirgus daļa būs 20-30%, taču ievērojami lielāka tirgus daļa ir nozares līderim SIA “Tet”. Neskatoties uz to, ka jaunā tirgus dalībnieka tirgus daļa pieaugs un tirgus ir augsti koncentrēts, patērētājiem joprojām būs pieejami citi maksas televīzijas pakalpojumu sniedzēji, kas spēs radīt konkurences spiedienu uz SIA “BITE Latvija”.

Tāpat apvienošanās tika vērtēta arī citos ar telekomunikāciju jomu saistītos tirgos, taču KP nesaskatīja draudus konkurencei, jo, piemēram, balss telefonijas fiksētā elektronisko sakaru tīkla pakalpojumu tirgū vai interneta pieslēguma un datu pārraides tirgū Latvijā darbojas arī citi nozīmīgi konkurenti, piemēram, SIA “Tet” un SIA “Latvijas Mobilais Telefons”.

Izvērtējot uzņēmuma sniegto un KP rīcībā esošo informāciju, kā arī 2017. gada apvienošanās darījumam piemērotos saistošos noteikumus, KP secina, ka apvienošanās rezultātā nerodas un nenostiprinās dominējošais stāvoklis un netiek būtiski samazināta konkurence nevienā no ietekmētajiem tirgiem. Tāpēc apvienošanās ir atļaujama.

Lai nepieļautu būtisku konkurences samazināšanos uzņēmumu apvienošanās rezultātā, apvienošanās darījumiem, kas atbilst Konkurences likumā noteiktajiem kritērijiem, nepieciešama KP atļauja. Tādējādi KP nodrošina valstisku kontroli pār tirgu koncentrēšanos, lai neveidojas tādas strukturālas izmaiņas, kuru rezultātā patērētāji cieš ilgtermiņā, jo tiem tiek ierobežotas izvēles iespējas vai preces un pakalpojumi jāiegādājas par nekonkurētspējīgu cenu.