FSR Ārvalstu subsīdijas regula

No 14.marta Konkurences padomei (turpmāk – KP) stājas spēkā jauna funkcija Ārvalstu subsīdiju regulas (turpmāk – FSR) ietvaros. Jaunā KP funkcija paredz pienākumu, pēc Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) pieprasījuma, veikt inspekcijas un citas procesuālās darbības, vai sniegt atbalstu EK inspekciju veikšanā Latvijā, nodrošinot vienlīdzīgus konkurences apstākļus visiem uzņēmumiem iekšējā tirgū.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 2022/2560 par ārvalstu subsīdijām (FSR) stājās spēkā pirms gada, 2023. gada 12. janvārī, un no šī gada 12. janvāra  stājās spēkā pienākums dalībvalstīm  sniegt atbalstu EK, izmeklējot FSR pārkāpumus dalībvalstu teritorijās. FSR mērķis ir nodrošināt godīgus konkurences apstākļus visiem uzņēmumiem, kas darbojas Eiropas Savienības iekšējā tirgū, liedzot ārvalstu (trešo valstu) subsīdiju saņēmējiem deformēt konkurenci, piemēram, gūstot priekšrocības uzņēmumu iegādei vai publiskā iepirkuma procedūrās.

FSR paredz uzņēmumiem pienākumu ziņot EK par tiem piešķirtajām ārvalstu subsīdijām. Piemēram, uzņēmumu apvienošanās gadījumos, darījums ir paziņojams, ja viena no tirgus dalībniekiem ES apgrozījums ir vismaz 500 miljoni eiro un tam pēdējo trīs gadu laikā piešķirtas ārvalstu subsīdijas vairāk nekā 50 miljonu eiro apmērā. Tāpat arī publisko iepirkumu gadījumos, par ārvalstu finansējumu ir jāziņo EK, kad iepirkuma paredzētā vērtība bez pievienotā vērtības nodokļa ir vismaz 250 miljoni eiro vai ja iepirkuma pretendentam pēdējo trīs gadu laikā piešķirtās subsīdijas pārsniedz 4 miljonus eiro. Situācijās, kad uzņēmumi nesadarbosies ar EK, nesniedzot vai sniedzot nepatiesu informāciju, EK būs tiesīga lūgt Latvijā atbalstu no KP. Atbalstot FSR izpildi Latvijā, KP sniegs EK atbalstu pārkāpumu izmeklēšanā, visas Konkurences likumā paredzētās izpētes pilnvaras izmantojot atbilstoši likumā paredzētajai izpētes kārtībai. Plašāka informācija par EK un KP funkcijām un uzņēmumu pienākumiem, kas izriet no FSR, pieejama KP tīmekļvietnes sadaļā “Ārvalstu subsīdiju regula”.

KP priekšsēdētājs Juris Gaiķis: “Jaunā funkcija paredz to, ka gadījumos, kad FSR piemērošana skars Latvijas jurisdikciju, KP būs tiesības pēc EK pieprasījuma veikt inspekcijas vai citus faktu vākšanas pasākumus, lai atbalstītu EK tās izmeklēšanā ar mērķi novērst iekšējā tirgus kropļošanu.”