Jaunumi NTPAL Sabiedrības līdzdalība

Konkurences padome līdz 15. martam aicina piedalīties pārtikas preču piegādātājus Eiropas Komisijas Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāta anonīmā aptaujā par negodīgu tirdzniecības praksi lauksaimniecības un pārtikas piegādes ķēdē.

Eiropas parlaments un Padome 2019. gada 17. aprīlī pieņēma Direktīvu (ES) 2019/633 par negodīgu tirdzniecības praksi starpuzņēmumu attiecībās lauksaimniecības un pārtikas piegādes ķēdē. Minētā direktīva nacionālajos tiesību aktos ir ieviesta ar Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likumu (NTPAL), kura mērķis ir aizliegt negodīgas tirdzniecības praksi visā lauksaimniecības un pārtikas preču piegādes ķēdē, kā arī aizliegt nepārtikas preču mazumtirgotāju iepirkuma varas izmantošanu pret piegādātājiem. NTPAL izpildi uzrauga un kontrolē Konkurences padome.

Aptaujas mērķis ir novērtēt, cik iedarbīgi ir pasākumi, ko dalībvalstis veikušas šīs direktīvas kontekstā. Aptauja ir anonīma un atbildes tiks izmantotas apkopotā veidā, rezultātus publicējot Eiropas Komisijas mājaslapā. Tās aptuvenais aizpildīšanas ilgums – līdz 15 minūtēm.

Saite uz aptauju