Konkurences padome (KP) līdz 17. martam aicina lauksaimniecības un pārtikas preču piegādes ķēdes tirgus dalībniekus piedalīties anonīmā aptaujā par Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likuma (NTPAL) izpildi.

NTPAL, kuru kontrolē KP, mērķis ir aizliegt negodīgu tirdzniecības praksi visā lauksaimniecības un pārtikas preču piegādes ķēdē, kā arī aizliegt nepārtikas preču mazumtirgotāju iepirkuma varas izmantošanu pret piegādātājiem. Analizējot aptaujas anketas rezultātus, mērķis ir novērtēt, cik iedarbīgi ir pasākumi, ko KP veikusi NTPAL kontekstā, vērtējot sadarbību ar lauksaimniecības un pārtikas preču iepircējiem laika periodā no 01.01.2022. līdz pat šim brīdim.

Aptauja ir anonīma un iegūtās atbildes tiks izmantotas apkopotā veidā. KP novērtēs, ja aptaujā tiks norādīts respondenta e-pasts, lai nepieciešamības gadījumā varētu sazināties, precizējot sniegtās atbildes. Anketas aptuvenais aizpildīšanas ilgums – līdz 15 minūtēm.

Saite uz aptauju