23. aprīlī Konkurences padome kopā ar uzņēmējiem no Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) Konkurences neitralitātes komitejas, kas izveidota šī gada sākumā, lai risinātu aktuālos jautājumus saistībā ar valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību iesaisti komercdarbībā, diskutēja par godīgu un vienlīdzīgu konkurenci starp privātajiem un publiskajiem tirgus spēlētājiem.

Uzņēmējus pārstāvošā biedrība un Konkurences padome bija vienisprātis, ka valsts ekonomiskās attīstības garants ir spēcīgi uzņēmumi.

Konkurences padomes priekšsēdētājs Juris Gaiķis uzsver: “Publiskām personām uzņēmējdarbībā jāiesaistās vien izņēmuma gadījumos:

  • kad pastāv tirgus nepilnība;
  • kad jāapsaimnieko kādi stratēģiski svarīgi īpašumi;
  • kad radītās preces vai sniegtie pakalpojumi ir svarīgi valsts attīstībai vai drošībai.

Gadījumos, kad valsts vai pašvaldība ir iesaistījusies komercdarbībā, tās nedrīkst aizmirst par konkurences neitralitāti.”

Kas ir konkurences neitralitāte – skaties Konkurences padomes jaunākajā video.

Konkurences neitralitāte - valstij un pašvaldībām ir aizliegts kavēt konkurenci!

Konkurences padome izstrādājusi vairākus informatīvus materiālus ar mērķi mazināt publisku personu konkurences deformēšanas riskus: