Jaunumi

Uzņēmumiem, kas šobrīd pērk elektroenerģiju brīvajā tirgū, ir iespējams viegli mainīt piegādātājus, turklāt esošie piegādātāji spēj veiksmīgi konkurēt gan ar cenām, gan ar līguma nosacījumiem, tāpēc konkurence elektroenerģijas tirdzniecības tirgū var saasināties. Savukārt būtisks nosacījums veiksmīgai konkurencei pēc nākotnē paredzētās tirgus atvēršanas elektroenerģijas piegādei mājsaimniecībām ir tirgus atvēršanas termiņa savlaicīga noteikšana, lai potenciālajiem tirgus dalībniekiem dotu iespēju plānot savu darbību šajā tirgū.

Šādus secinājumus Konkurences padomes (KP) guva elektroenerģijas tirdzniecības brīvajā tirgū uzraudzības ietvaros. Uzraudzība tika veikta laikā, kad tirgus ir daļēji atvērts konkurencei – uzņēmumi elektroenerģiju iegādājas brīvajā tirgū, bet mājsaimniecībām to kā regulētu pakalpojumu piegādā AS „Latvenergo”.

Elektroenerģijas kopējā apjoma un lietotāju struktūra pa tirgus atvēršanas posmiem (izveidots, izmantojot AS „Latvenergo” informāciju)

 

Ar ziņojumu par tirgus uzraudzības rezultātiem iespējams iepazīties KP mājas lapā.

Konkurence un tirgus attīstība

Elektroenerģiju brīvajā tirgū Latvijā tirgo seši uzņēmumi – AS „Latvenergo”, SIA „Enefit”, SIA „Inter Rao Latvia”, SIA „BCG Riga”, SIA „Enerģijas avots” un SIA „Hansa Energy”. Lielākais tirgus dalībnieks ir AS „Latvenergo”, no pārējiem pagaidām tikai SIA „Enefit” un SIA „Enerģijas avots” tirgus daļa pārsniedz 1%, tomēr AS „Latvenergo” tirgus daļa lēni, bet konsekventi samazinās, bet pārējiem uzņēmumiem pieaug.

Saskaņā ar tirgus dalībnieku norādīto, kā būtiskākā barjera spēcīgākai konkurencei brīvajā tirgū minama valsts regulējuma neprognozējamība – elektroenerģijas tirgotājiem nebija savlaicīgi zināms, kad būs iespējams sākt piedāvāt elektroenerģiju Latvijas uzņēmējiem. Tāpēc ir būtiski līdzīgu barjeru nepieļaut, plānojot nākamo tirgus atvēršanas posmu, un savlaicīgi noteikt konkrētu laiku, no kura arī mājsaimniecības elektroenerģiju iegādāsies brīvā tirgus apstākļos. Tirgus atvēršana mājsaimniecībām sākotnēji bija plānota 2013.gada 1.septembrī, bet šobrīd termiņi vairs nav precīzi definēti.

Tā kā jebkurš no šobrīd tirgū esošajiem sešiem tirgotājiem, izmantojot elektrības pārvades un sadales sistēmu operatoru AS „Augstsprieguma tīkls” un AS „Sadales tīkls” infrastruktūru, elektroenerģiju var piegādāt visā Latvijā, klientiem (pagaidām tikai uzņēmējiem) elektroenerģijas piegādātājus iespējams viegli izvēlēties un mainīt.

Lai arī esošie elektroenerģijas tirdzniecības līgumi nesatur tādus nosacījumus vai ierobežojumus, kas varētu būtiski kavēt konkurences attīstību starp brīvā elektroenerģijas tirgus dalībniekiem, tajos paredzētais līgumsods par līguma pirmstermiņa laušanu var apgrūtināt klientu iespēju mainīt elektroenerģijas tirgotāju. Tomēr brīvā tirgus apstākļos klienti var izvēlēties, ar kuru elektroenerģijas tirgotāju un ar kādiem nosacījumiem sadarboties, tādēļ elektroenerģijas lietotājiem rūpīgi jāizvērtē katra pakalpojumu sniedzēja piedāvātie līguma nosacījumi, tai skaitā, par iespējām mainīt piegādātāju.

Cenas

Daļa no elektroenerģijas cenas sastāvdaļām tiek regulētas, bet aptuveni 30 līdz 40 % no gala cenas veidojas brīvā tirgus apstākļos, un šī cenas daļa var mainīties tirgus spēku ietekmē.

Elektroenerģijas cenas pozīcijas (izveidots, izmantojot Ekonomikas ministrijas un AS „Latvenergo” materiālus)

Mainīgo mazumtirdzniecības cenu, ko, savstarpēji vienojoties, nosaka tirgotāji un lietotāji, ietekmē elektroenerģijas vairumtirdzniecības cena, klienta patēriņa apjoms un objektu skaits, klienta patēriņa sezonālais un diennakts slodzes profils, balansēšanas izmaksas un prognozējamība, tirdzniecības pakalpojuma sniegšanas izmaksas, klienta kredītrisks un citi faktori.

Klientiem (uzņēmumiem) Latvijā tiek piedāvāts gan fiksētās, gan tirgus cenas noteikšanas veids, gan arī dažādas cenas noteikšanas veidu kombinācijas laikam no viena mēneša līdz pat pieciem gadiem, tādējādi tirgotāji konkurē ne tikai ar elektroenerģijas cenu, bet arī ar piedāvāto produktu kopumā – cenu apmēru, cenu noteikšanas veidu, līguma termiņu, līguma nosacījumiem un citiem faktoriem.

 

Tirgotāju vidējās svērtās elektroenerģijas mazumtirdzniecības cenas Latvijā no 2010.g. I cet. -2012.g. IV cet. (izveidots pēc tirgus dalībnieku sniegtās informācijas)

 

Elektroenerģijas 2012.gada vidējās cenas pa lietotāju grupām struktūra, LVL/MWh (izveidots, izmantojot Ekonomikas ministrijas materiālus)