Jaunumi

Šodien, 21. novembrī, Konkurences padomes (KP) locekļa amata pienākumus sāk pildīt Kārlis Piģēns, kuru šī gada 25. oktobrī amatā apstiprināja Ministru kabinets.

2022. gadā, lai stiprinātu Konkurences padomes kapacitāti un neatkarību, tika grozīts Konkurences likums, kas tajā skaitā paredzēja palielināt Padomes – KP lēmējinstitūcijas – kapacitāti no trim uz pieciem padomes locekļiem. Tādējādi Ekonomikas ministrija izsludināja konkursu divu Konkurences padomes locekļu atlasei, kas noslēdzās 2022. gada 31. augustā. Izvērtējot konkursa rezultātus un komisijas lēmumu, Ministru kabinets 25. oktobrī Konkurences padomes locekļa amatā apstiprināja Kārli Piģēnu.

K. Piģēns ir ieguvis Latvijas Universitātes maģistra grādu tiesību zinātnē, kā arī pašlaik ir juridisko zinātņu doktora grāda kandidāts Rīgas Stradiņa universitātē un zinātniskais asistents Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē. K. Piģēnam ir iepriekšēja darba pieredze Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā kā galvenajam Eiropas Savienības lietu ekspertam, žurnālā “Jurista vārds” kā tieslietu redaktoram, tāpat arī darba pieredze uzkrāta Latvijas Universitātē, biznesa un vadības augstskolā RISEBA, vadošos amatos Ekonomikas ministrijā, kā arī Rīgas apgabaltiesā un Rīgas rajona tiesā.

Pašlaik KP padomē strādā tās priekšsēdētājs Juris Gaiķis un padomes locekļu pienākumus pilda arī Jānis Račko un Līgā Daugaviete. Viens padomes locekļa amats joprojām ir vakants. KP priekšsēdētāja un padomes locekļu pilnvaru laiks ir pieci gadi. KP priekšsēdētāju un padomes locekļus var iecelt amatā atkārtoti.

KP locekļa galvenie amata pienākumi ir īstenot valsts politiku konkurences tiesību jomā, piedalīties iestādes darbības stratēģijas izstrādē un ieviešanā, lemt par KP sagatavotiem lietu, tirgus uzraudzību un citiem izskatāmajiem materiāliem, sniedzot pamatotu personīgo viedokli, piedalīties normatīvo aktu un citu dokumentu projektu izstrādē, pārstāvēt iestādi dažādās apspriedēs, komisijās, darba grupās un organizācijās Latvijā un ārvalstīs, kā arī sniegt priekšlikumus iestādes darbības efektivizēšanai un aktīvi iesaistīties pārmaiņu vadībā.