Jaunumi

Šī gada 16.oktobrī Konkurences padomē (KP) norisinājās trešais juristu forums – ikgadējās diskusijas starp KP un advokātu biroju pārstāvjiem. Pasākuma laikā konkurences eksperti un juristi, kas citkārt tiekas formālu lietu ietvaros, pārrunāja konkurences tiesību piemērošanas aktualitātes, kā arī atklātā sarunā meklēja risinājumus pastāvošajiem problēmjautājumiem.

Šogad KP izstrādāja un publiskai apspriešanai nodeva vadlīnijas, kurās skaidrots, kā uzņēmumiem pareizāk un pilnīgāk sagatavot KP iesniedzamo ziņojumu par apvienošanos. Juristu foruma dalībnieki pārrunāja izmaiņas un papildinājumus, kas vadlīnijās veicami pēc saņemtajiem uzņēmumu un to pārstāvju komentāriem. Tā, piemēram, juridisko biroju pārstāvji norādīja, ka vēlētos, lai KP pēc apvienošanās ziņojuma saņemšanas savā interneta vietnē norādītu ne vien uzņēmumus, kas apvienojas, bet arī tirgus, kurus šī apvienošanās ietekmē. Tādējādi citiem uzņēmumiem būtu vieglāk sniegt pamatotu viedokli par gaidāmo apvienošanos.

Ikdienā KP strādā ar uzņēmumu komercnoslēpumus saturošu informāciju, tāpēc forumā advokātu pārstāvji tika aicināti pārrunāt ar šādas informācijas apriti saistītus jautājumus gan iestādē, gan tiesā. Tā kā izmaiņas normatīvajā regulējumā paredz stingrāku komercnoslēpuma aizsardzību, KP norādīja uz nepieciešamību uzņēmumiem rūpīgāk pamatot, kāpēc kādai informācijai būtu nosakāms ierobežotas pieejamības statuss.

Lai arī iecietības programma jeb iespēja ziņot par savu dalību kartelī un saņemt atbrīvojumu no soda Latvijā ir spēkā vairāk nekā 10 gadus, tikai pēdējo divu gadu laikā KP ir saņēmusi pirmos uzņēmumu pieteikumus un pieņēmusi pirmos lēmumus. Tāpēc kā trešā tēma juristu foruma ietvaros tika pārrunāti secinājumi par šajās lietās gūto pieredzi, kā arī jautājumi par informāciju, kuru KP vajadzētu iekļaut iecietības programmas vadlīnijās.

Kā noslēdzošais Juristu forumā tika aplūkots jautājums par KP pieņemtiem lēmumiem, uzziņām, vēstulēm un konsultācijām un to, kā uzņēmumi šos atšķirīgos KP sniegtā viedokļa veidus var izmantot savā darbībā. Diskusijā tika pārrunātas atšķirības starp formālajām, Konkurences likumā paredzētajām procedūrām un mazāk formāliem risinājumiem, ko piedāvā KP. Foruma ietvaros KP ar juristiem vienojās, ka tiks meklēts veids biežāk uzdoto juridisko jautājumu apkopošanai un publiskošanai, lai KP viedokļus savā darbā varētu izmantot visi interesenti.

KP Juridiskā departamenta direktors Māris Spička: “Forums ir pierādījis sevi kā ļoti laba iespēja ieraudzīt, kas nepieciešams labākai sadarbībai, un izrunāt jautājumus, kas nav bijuši līdz galam saprotami vienai vai otrai pusei. No dalībniekiem esam saņēmuši arī vērtīgus priekšlikumus nākamās tikšanās reizes tematiem.”