Juris Gaiķis

Konkurences padomes priekšsēdētājs Juris Gaiķis: "Šodien aprit gads, kopš uzņēmos ne būt ne vienkāršu, bet noteikti ļoti aizraujošu pienākumu – vadīt Konkurences padomi. Lai arī gads ir aizritējis raiti, tas nesis Konkurences padomei zīmīgus darba augļus.

Šajā periodā ir noslēgtas ne tikai vairākas būtiskas pārkāpumu lietas, piemēram, dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas pārkāpuma lieta dzelzceļa pārvadājumu nozarē, “Būvnieku karteļa” lieta, izlīgums t.s. “Tīrīgas” atkritumu lietā un citas –, bet arī pastiprināti uzraudzīta valsts un pašvaldību iesaiste uzņēmējdarbībā un izglītoti tirgus dalībnieki par godīgu konkurenci. Tāpat aizvadītajā gadā ir sperti būtiski soļi, lai iestāde attīstītos un augtu gan investējot darbiniekos un to kompetenču attīstībā, gan investējot iestādes digitalizācijā.

Par Konkurences padomes aizvadītā gada veiksmīgajiem panākumiem liecina arī vakar publicētais starptautiskais Global Competition Review (GCR) reitings, kurā Konkurences padome septīto gadu pēc kārtas saņēma augsto trīs zvaigžņu novērtējumu un tādējādi ierindojas starp pasaules 36 vadošajām konkurences iestādēm.

Jebkuru panākumu pamatā ir cilvēks un tā pašaizliedzīgais darbs kopīgā mērķa labad, kas mūsu gadījumā ir auglīga vide godīgai uzņēmējdarbībai. Tāpēc, pirmkārt, vēlos par kopīgo darbu pateikties ikvienam Konkurences padomes darbiniekam, otrkārt, visiem mūsu sadarbības partneriem, ar kuriem kopā virtuāli vai klātienē esam diskutējuši, kā uzlabot konkurences vidi Latvijā, un, treškārt, ikvienam tirgus dalībniekam un sabiedrības pārstāvim, kurš ikdienā strādā pašaizliedzīgi un godprātīgi, savā darbībā nepārkāpjot likumu un tāpat netolerējot negodīgu rīcību savos līdzcilvēkos un apkārtējā vidē."