Jaunumi

Šodien, 9.martā, ir iznācis desmitais Konkurences padomes apkārtraksts "Konkurence Tuvplānā".

Numura tēma: Iecietības programmas sniegtās iespējas uzņēmumiem atzīties kartelī.

Īsumā:

Konkurences padomes darba un uzdevumu prioritātes 2017. gadā; Pētījums: Būtiskākā konkurences problēma Latvijā ir publisku personu iesaiste komercdarbībā; Draudi konkurencei sadzīves atkritumu apsaimniekošanas nozarē; Konkurences aizsardzība Latvijā 2016. gadā - skaitļos un faktos. 

"Konkurence tuvplānā" veidots, lai palīdzētu uzņēmējiem labāk izprast un izmantot savas konkurences tiesības, kā arī dotu iespēju vienkopus iepazīties ar būtiskākajiem konkurences uzraudzības jomas jaunumiem Latvijā un Eiropā. Apkārtraksts iznāk reizi pusgadā. Saņemt to savā e-pastā var jebkurš interesents, piesakoties Konkurences padomes mājas lapā.