Jaunumi

Konkurences padome (KP), Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) un Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB) 2018. gadā turpina izglītojošo semināru ciklu “Par godīgu uzņēmējdarbību”. Semināru mērķis ir izglītot publisko iepirkumu organizatorus un pretendentus par riskiem, rīkojot un piedaloties iepirkumos, un katras iesaistītās puses atbildību, lai izvairītos no pārkāpumu pieļaušanas un godīgas konkurences ierobežošanas. Šogad semināri plānoti Jūrmalā, Jēkabpilī, Ventspilī, Rēzeknē, Valmierā, Kuldīgā un Rīgā.

Publisko iepirkumu joma ir vienlīdz svarīga gan godīgas un brīvas konkurences nodrošināšanā, gan racionālā valsts un pašvaldību līdzekļu izmantošanā. Vienlaikus iepirkumi ir paaugstināta riska vide, kurā nereti atklāti pārkāpumi, kas ir dažādu valsts uzraugošo iestāžu kompetencē. Lai iepirkumu rīkotājiem un pretendentiem vienviet nodrošinātu pēc iespējas pilnvērtīgu dažādu iestāžu informāciju par biežākajiem riskiem iepirkumos, KP, KNAB un IUB ir apvienojuši spēkus semināru ciklā “Par godīgu uzņēmējdarbību”, un šogad plānoti informatīvie pasākumi septiņās Latvijas lielākajās pilsētās.

KP pēdējo piecu gadu laikā pieņēmusi 20 lēmumus par karteļiem jeb aizliegtām vienošanām starp iepirkumu pretendentiem, tādējādi šo pārkāpumu izceļot kā biežāk atklāto konkurences tiesību pārkāpumu. Tāpēc KP iepirkumu rīkotājus un pretendentus iepazīstinās ar būtiskākajiem konkurences tiesību aspektiem, īpašu uzmanību pievēršot tieši karteļa vienošanām, tajā skaitā, kā uzņēmumiem izmantot likumā atļautās sadarbības iespējas un kā aizstāvēt savas intereses, ja likumu pārkāpj iepirkuma pretendents.

KNAB pārstāvji piedāvās iespēju apzināt būtiskākos korupcijas riskus iepirkumos, kā arī brīdinās ar iespējamām sekām, ja amatpersonas un uzņēmēji ir iesaistījušies koruptīvos darījumos. Tikmēr IUB izklāstīs godīgas konkurences aspektu nozīmi publisko iepirkumu procedūrās, lai neierobežotu uzņēmēju iespējas piedalīties iepirkumos, bet iepirkumu rīkotājiem – saņemt tirgus situācijai atbilstošus piedāvājumus efektīvai līdzekļu izlietošanai.

Seminārs ir bezmaksas, iepriekš lūgums pieteikties elektroniski – https://goo.gl/eZgbD5.