Jaunumi

Meklējot iespējas palīdzēt uzņēmumiem labāk izprast un izmantot savas konkurences tiesības, kā arī dot iespēju vienkopus iepazīties ar būtiskākajiem konkurences uzraudzības jomas jaunumiem Latvijā un Eiropā, Konkurences padome ir sagatavojusi un turpmāk regulāri izdos apkārtrakstu „Konkurence tuvplānā".

Kā saņemt: lai saņemtu apkārtrakstu bez maksas savā e-pastā, jāpiesakās šeit

Kad iznāks: apkārtraksts iznāks reizi ceturksnī, bet pirmais numurs lasītājiem pieejams jau šobrīd. Tā centrālā tēma – kad sadarbība ar konkurentu ir atļauta un kļūst par iespēju attīstībai. Lasīt 2013.gada 5.marta „Konkurence tuvplānā” iespējams šeit

Kāpēc lasīt: zināšanas stiprina – palīdz saskatīt neizmantotas iespējas un nenovērtētus riskus – bet informācijas pārbagātībā ir viegli pazaudēt būtisko, tāpēc apkārtraksts ir iespēja svarīgo saņemt apkopotā veidā. Katrā apkārtrakstā tiks padziļināti skaidrota viena tēma, bet īsumā tiks aplūkoti būtiskākie jaunumi Konkurences padomes un Latvijas un ES tiesu darbā, aktuālie normatīvo aktu grozījumi, kā arī jebkuri citi jaunumi, kas var būt svarīgi uzņēmumiem.

Jūsu līdzdalība: Lai apkārtrakstu veidotu atbilstoši uzņēmēju interesēm un vajadzībām, aicinām Jūs ieteikt tēmas, par kurām Jūs vēlētos lasīt kādā no nākamajiem numuriem. Tas izdarāms šeit