Konkurences padomes viena no galvenajām prioritātēm nemainīgi ir cīņa ar smagākajiem konkurences tiesību pārkāpumiem – karteļiem jeb konkurējošu uzņēmumu aizliegtām vienošanām, piemēram, par cenu, tirgus sadali vai dalības nosacījumiem iepirkumos. Tādējādi, lai tos apkarotu, iestāde izmanto efektīvākos izmeklēšanas veidus un metodes. Viens no rīkiem karteļu atklāšanai kalpo Iecietības programma.

Ko paredz Iecietības programma?

Iecietības programma palīdz uzņēmumam, kas bija iesaistījies kartelī, “attīrīties” jeb saņemt imunitāti no soda, kas var tikt noteikts līdz 10% no apgrozījuma, kā arī, izmantojot Iecietības programmu, uzņēmums var turpināt piedalīties publiskajos iepirkumos, kamēr pārējie karteļa dalībnieki saņem liegumu piedalīties iepirkumos uz trīs gadiem.

Ja uzņēmums pēc savas iniciatīvas ir pirmais iesniedzis Konkurences padomē pieteikumu Iecietības programmai, tas var pretendēt un pilnīgu atbrīvojumu no soda. Taču, ja izpētes lieta par konkrēto pārkāpumu jau ir ierosināta vai Konkurences padomes rīcībā jau ir pietiekami daudz pierādījumu, lai konstatētu pārkāpumu, vai par to ziņojis cits pārkāpumā iesaistīts uzņēmums, pretendēt uz pilnīgu atbrīvojumu uzņēmumam vairs nav iespējams. Tomēr, sadarbojoties ar Konkurences padomi un atzīstot savās darbībās pārkāpumu, joprojām ir iespējams saņemt ievērojamu naudas soda samazinājumu.

Vienlaikus grozījumi Konkurences likumā 2022. gadā paplašināja arī Iecietības programmas tvērumu, nosakot, ka Iecietības programmas priekšrocības ir attiecināmas ne tikai uz horizontālām karteļa vienošanām, bet arī aizliegtām vertikālām vienošanām jeb tādām vienošanām, kas noslēgtas starp diviem vai vairākiem neatkarīgiem tirgus dalībnieki, no kuriem katrs veic saimniecisko darbību atšķirīgā ražošanas vai izplatīšanas līmenī, piemēram, ražotājs-izplatītājs vai vairumtirgotājs-mazumtirgotājs un citi. Konkrētāk – Iecietības programmai tagad var pieteikties arī uzņēmumi, kuri aizliegti vienojušies par tālākpārdošanas cenu uzturēšanu un pasīvās pārdošanas ierobežojumiem.

Kā pieteikties Iecietības programmai?

Uzņēmumi tiek aicināti izmantot iespēju neformāli konsultēties Konkurences padomē par Iecietības programmas piemērošanu. Tāpat aicinām izmantot Konkurences padomes izstrādātās vadlīnijas, kas pieejamas tīmekļa vietnē, lai veicinātu izpratni par Iecietības programmas iespējām.

Tuvākais seminārs par Iecietības programmu: