Jaunumi

Latvijas Konkurences padome (KP) astoto gadu pēc kārtas saglabājusi augsto trīs zvaigžņu novērtējumu starptautiskajā Global Competition Review (GCR) reitingā, ierindojoties starp pasaules 32 vadošajām konkurences iestādēm. Tajā pašā pozīcijā kā Latvija ierindojās Beļģijas, Lietuvas, Šveices, Izraēlas un citu valstu konkurences iestādes. Pašlaik pasaulē konkurences uzraudzības iestādes kopumā ir vairāk nekā 140 valstīs, bet no tām tikai 32 iekļuvušas GCR reitingā.

2022. gada pasaules vadošo konkurences iestāžu reitingā uzsvērts, ka Latvijas Konkurences iestāde ir viena no mazākajām konkurences iestādēm Eiropā un vienlaikus tai ir vismazākais budžets no visām reitingā iekļautajām konkurences iestādēm. Neskatoties uz to, norādīts, ka “tā sevi pierādījusi kā efektīvu konkurences tiesību piemērotāju.”

Pārskatā īpaša uzmanība pievērsta iestādes cīņai ar karteļu apkarošanu, t.sk. pērn pieņemtajiem lēmumiem “Būvnieku karteļa” lietā un atkārtoti konstatētajam kartelim meliorācijas nozarē, kā arī piemērotajiem sodiem 17 miljonu apmērā. Aptaujātie privātā sektorā strādājošie juristi norāda, ka, ņemot vērā piemērotos sodus un ietekmi uz ekonomiku, ko radījusi teju visu lielāko Latvijas būvniecības uzņēmumu iesaiste aizliegtā vienošanās vairāku gadu garumā, “Būvnieku karteļa” lieta ir bijusi augstākā līmeņa lieta iestādes vēsturē, ko tā līdz šim izmeklējusi.  

Reitingā privātā sektorā strādājošie juristi pozitīvi novērtējuši iestādes analītiskās prasmes izmeklēšanas lietās un īpaši komplimenti iestādei veltīti par operativitāti un izmeklēšanām veltīto laiku.

Izvērtējot iestādes darbu uzņēmumu apvienošanās uzraudzībā, uzsvērts, ka iestāde izvērtējusi trīs reizes vairāk apvienošanās ziņojumus nekā iepriekšējā gadā. Privātie juristi norāda, ka “iestāde prasmīgi spēj atfiltrēt sarežģītās lietas, kurās nepieciešams vairāk darba, no vienkāršām lietām, kuras var izskatīt divu lappušu lēmumā un ātri izbeigt.” Tāpat privātā sektorā strādājošie juristi pozitīvi novērtējuši iestādes atvērtību sarunām, kad runa ir par termiņiem un informācijas pieprasījumiem sarežģītākās apvienošanās lietās.

Privātā sektorā strādājošo juristu vērtējums par KP darbu

Papildus zvaigžņu novērtējumam, ko piešķir GCR eksperti, tiek aptaujāti katras valsts neatkarīgi konkurences tiesību praktiķi, kas vērtē konkurences iestādes darbu tādās kategorijas kā “iestādes panākumi tiesā”, “iestādei pieejamās juridiskās pilnvaras konkurences kropļojumu novēršanai”, “iestādes analītiskās prasmes”, “izmeklēšanām veltītais laiks”, “iestādes pieejamie personāla un finanšu resursi konkurences kropļojumu novēršanai” u.c.

Kopvērtējumā privātā sektorā strādājošie juristi Latvijas Konkurences iestādi novērtēja ar 3,6 punktiem no 5. Visaugstāko vērtējumi privātā sektorā strādājošie juristi Latvijas Konkurences iestādei piešķīra par iestādes mērķiem un ambīcijām (3,83 punkti no 5), pieejamajām juridiskajām pilnvarām, lai vērstos pret konkurences kropļojumiem” (3,83 punkti no 5),  un par ietekmi un pieejamajiem rīkiem, lai veicinātu godīgas konkurences attīstību tirgū (3,83 punkti no 5). Tāpat juristi augstu novērtēja iestādes panākumus tiesā (3,67 punkti no 5) un iestādes veltīto laiku izmeklēšanām (3,67 punkti no 5). 

LV vērtējums

Prestižais pasaules konkurences iestāžu reitings ir galvenais un vienīgais pašu konkurences iestāžu konkurētspējas un efektivitātes vērtētājs. To ik gadu publicē GCR, kas ir vadošais konkurences politikas un tiesību izdevums pasaulē. Šis ir jau 22. kvalitātes reitings, kur iestādes tiek vērtētas divu līdz piecu zvaigžņu sistēmā. Vērtējumā ņemti vērā tādi rādītāji kā iestādes lielums, budžets, personāls, atalgojuma līmenis, izmeklēto lietu skaits, sarežģītība un ilgums, piemēroto sodu apmērs, uzņēmumu apvienošanās uzraudzības jautājumi, konkurences kultūras veicināšanas pasākumu īpatsvars iestādes darbā, iestādes rīcībspēja u.c.