Jaunumi

23. martā Eiropas Konkurences tīkls, kurā ietilpst Eiropas Savienības konkurences iestādes, tajā skaitā arī Latvijas Konkurences padome, publicē kopīgu aicinājumu uzņēmējiem COVID-19 krīzes laikā ievērot konkurences tiesības.

Eiropas Konkurences tīkls pilnībā apzinās sociālās un ekonomiskās sekas, ko izraisījis COVID-19 uzliesmojums Eiropas Savienībā (ES). ES konkurences tiesības nodrošina konkurences uzraugiem nepieciešamos instrumentus, lai vajadzības gadījumā vērtētu tirgus un ekonomikas attīstību. Tāpat konkurences tiesības nodrošina līdzvērtīgus konkurences apstākļus uzņēmumiem. Šis konkurences tiesību mērķis joprojām ir spēkā arī periodā, kad uzņēmumus un ekonomiku kopumā ietekmē krīzes apstākļi. Eiropas Konkurences tīkla konkurences iestādes apzinās, ka šī ārkārtējā situācija var veicināt uzņēmumu vajadzību sadarboties, lai nodrošinātu ierobežotu un nepieciešamu produktu piegādi un to taisnīgu izplatīšanu visiem patērētājiem. Pašreizējos apstākļos Eiropas konkurences iestādes neplāno aktīvi vērsties pret ieviestajiem pagaidu pasākumiem, kuru mērķis ir produktu piegādes trūkuma mazināšana. Ņemot vērā pašreizējos apstākļus, ieviestie pagaidu pasākumi, konkurences iestāžu ieskatā, nav uzskatāmi par tik problemātiskiem, kas varētu radīt konkurences pārkāpumus, kas noteikti Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. pantā, vai arī to sasniegtais mērķis un efektivitāte ir būtiskāki nekā radītie konkurences ierobežojumi. Ja uzņēmumiem rodas šaubas par šādu sadarbības iniciatīvu savietojamību ar ES konkurences tiesībām, tad tie jebkurā laikā var sazināties ar Latvijas Konkurences iestādi vai Eiropas Komisiju, ja sadarbība pārsniedz nacionālās valsts robežas. Tajā pašā laikā ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt, ka tos produktus, kas pašreizējā situācijā ir uzskatāmi par nepieciešamiem, lai pasargātu iedzīvotāju veselību, piemēram, sejas maskas un dezinficējošie šķidrumi, aizvien iespējams iegādāties par konkurētspējīgām cenām. Tāpēc Eiropas Konkurences tīkls nevilcināsies pieņemt mērus pret uzņēmumiem, kas izmantos situāciju, iesaistoties karteļos vai ļaunprātīgi izmantojot savu dominējošo stāvokli. Šajā kontekstā Eiropas Konkurences tīkls vēlas izcelt, ka pastāvošie noteikumi ražotājiem ļauj noteikt to izgatavotajām precēm maksimālās tālākpārdošanas cenas. Šāda rīcība ļauj ierobežot nepamatotu cenu pieaugumu izplatīšanas līmenī.

Eiropas Konkurences tīkla paziņojums angļu valodā