Jaunumi

10. oktobrī Romā Itālijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē ietvaros norisinās tradicionālā Eiropas Konkurences diena. Tās laikā plānots diskutēt par pastāvošo Eiropas konkurences tiesību regulējumu, kā arī par aktuālajām nozares problēmām.

Itālijas prezidentūras rīkotā Eiropas Konkurences dienas konference veltīta trim tēmām – būtiskākās izmaiņas un izaicinājumi, ar kuriem pašlaik saskaras Eiropas konkurences uzraudzības iestādes, pastāvošais konkurences tiesību regulējums, kā arī konkurences iestāžu loma ekonomiskās izaugsmes un patērētāju labklājības veicināšanā.

Eiropas Konkurences diena notiek reizi pusgadā, un to rīko Eiropas Savienības Padomē prezidējošā valsts. Nākamā Eiropas Konkurences diena notiks 2015. gada maijā Latvijas prezidentūras ietvaros.

Plašāk par Eiropas Konkurences dienu Romā.