Jaunumi

Reaģējot uz sabiedrībā aktualizēto problēmu – publisku personu radītajiem konkurences kropļojumiem tūrisma un viesmīlības jomā –, šodien, 13. februārī, Preiļos norit diskusiju seminārs, kurā ar prezentāciju par konkurences neitralitātes principa ievērošanas nepieciešamību tūrisma jomā uzstāsies Konkurences padomes priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama.

Diskusiju semināru „Mīti un patiesība par publisku personu radītiem konkurences kropļojumiem tūrisma un viesmīlības jomā” organizē Latvijas Pašvaldību Savienība un Latgales plānošanas reģions ar mērķi aicināt kopā pašvaldību un valsts uzraugošo institūciju pārstāvjus, nozarē darbojošos uzņēmējus un to pārstāvošās asociācijas, lai diskutētu, kritiski izvērtētu nozares attīstības tendences un rastu risinājumu samilzušajām problēmām.

Skaidrīte Ābrama seminārā stāstīs, kādos gadījumos publiskas personas ir tiesīgas iesaistīties komercdarbībā un ko nozīmē konkurences neitralitātes  principa ievērošana, kā  arī tiks akcentēti publisku personu iesaistes tūrisma un viesmīlības jomās pozitīvie un negatīvie piemēri, kas līdz šim nonākusi KP redzeslokā.

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.pants nosaka, ka publiska persona, konstatējot tirgus nepilnību, drīkst dibināt kapitālsabiedrību tās novēršanai, taču publiskām personām ir jāatceras par konkurences neitralitātes principu – nevienam tirgus dalībniekam netiek noteikti mazāk labvēlīgi apstākļi un neviens tirgus dalībnieks nebauda īpašas priekšrocības tirgū, salīdzinot ar citiem tirgus dalībniekiem. Tāpat publiskas personas nedrīkst izrādīt īpašu labvēlību valsts vai pašvaldības saistītajiem komersantiem, piemēram, nodrošinot pakalpojumus par zemāku cenu.

Uzņēmēju pieredzi par publiskā un privātā sektora konkurences problēmām un ieteikumus to mazināšanai prezentēs Lauku tūrisma asociācijas „Lauku ceļotājs” prezidente Asnāte Ziemele, savukārt Valsts kontroles padomes loceklis Edgars Korčagins iepazīstinās ar Valsts kontroles vērtējumu par pašvaldību iesaisti komercdarbībā.

Seminārā paredzēta arī jautājumu un atbilžu sesija par dažādu pašvaldību realizēto projektu ietekmi uz ekonomisko aktivitāti tās teritorijā.