Jaunumi

Ņemot vērā dabasgāzes lietotāju izrādīto interesi, Konkurences padome (KP) skaidro, ka gan patērētājiem, gan uzņēmumiem, kas nepamatoti ir apmaksājuši trešo personu parādsaistības pret AS „Latvijas Gāze”, ir tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību:

1) vispirms vēršoties pie AS „Latvijas Gāze” un lūdzot, lai uzņēmums labprātīgi atlīdzina nepamatoti samaksāto parādu, kā arī pārējos iespējamos šīs rīcības rezultātā radušos zaudējumus;

2)  vēršoties tiesā, ja no AS „Latvijas Gāze” saņemts atteikums:

vērsties tiesā var jau šobrīd, bet, tā kā AS „Latvijas Gāze” plāno KP lēmumu pārsūdzēt, zaudējumu atlīdzību tiesai var lūgt arī pēc tam, kad būs noslēgusies KP un AS „Latvijas Gāze” tiesvedība; prasība tiesai jāpamato ar Konkurences likuma 21.pantu un Konkurences padomes lēmumu; jāiesniedz tiesai pierādījumi, ka nepamatotais maksājums patiesi veikts, piemēram, maksājuma dokumenti, sarakste ar AS „Latvijas Gāze”, cesijas līgums.

Plašāka informācija par KP lēmumu

Tabula – biežāk notikušo nepamatoto parādu apmaksas gadījumu veidi

KP lēmums