Jaunumi

No 15. līdz 17. martam Berlīnē notiek konkurences tiesību piemērotājiem divi nozīmīgi starptautiski pasākumi – Eiropas konkurences iestāžu gadskārtējā apspriede un 18. Starptautiskā konkurences konference. Abos pasākumos Latvijas Konkurences padomi pārstāv iestādes priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama.

Eiropas konkurences iestāžu pasākumā, kas notika 15. martā, tikās pārstāvji no konkurences iestādēm un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas. Kā galvenie diskusiju temati bija mijiedarbība starp konkurences tiesībām un patērētāju aizsardzību, konkurences tiesību piemērošana pārtikas sektorā – ķēdē no lauksaimnieka līdz pat veikala plauktam. Tāpat pasākuma dalībnieki diskutēja par iecietības programmas atpazīstamību un izmantošanu pārkāpumos iesaistīto uzņēmēju vidū.

Šajā pasākumā Konkurences padomes priekšsēdētāja S. Ābrama sniedza ievadrunu, kā arī vadīja konkurences tiesību un patērētāju aizsardzības jautājumiem veltīto sesiju par iespējamu sinerģiju no abu disciplīnu piemērošanas. Sesijas laikā izvērsās aktīva diskusija starp divām pusēm – dalībniekiem, kuru pārstāvēto iestāžu atbildībā ir abi regulējumi un kuri piemēro tikai konkurences tiesības.

Diskusiju laikā iestāžu vadītāji vienojās – lai arī abām disciplīnām ir vienots mērķis, proti, patērētāju labklājības veicināšana, pastāv atšķirīga pieeja mērķa īstenošanai. Abas pieejas, kas konkurences iestādei no piedāvājuma puses un patērētāju tiesību aizsardzības iestādei no pieprasījuma puses, nav savstarpēji izslēdzošas un ir papildinošas. Piemēram, tās dod iespēju veidot konkurētspējīgākus tirgus ar daudzveidīgāku piedāvājuma klāstu, kas attiecīgi spēj apmierināt informēta un prasīga patērētāja vajadzības.

Tikmēr 18. Starptautiskā konkurences konference, kas notiek reizi divos gados, ir kļuvusi par augstas kvalitātes starptautiski atpazīstamu zīmolu – vienu no pasaules atzīstamākajiem konkurences tematikai veltīto jautājumu pasākumiem, kas piesaista ne tikai konkurences tiesību piemērotājus, bet arī tiesnešus, ekonomikas ekspertus, akadēmiķus un lielāko privātā sektora uzņēmumu vadītājus. Šogad konferenci apmeklē vairāk nekā 500 dalībnieku no visas pasaules, pārrunājot, vai konkurences tiesību piemērošana sekmē inovācijas un investīcijas, kādi ir digitālās ekonomikas radītie izaicinājumi konkurences tiesību piemērošanas jomā u.c.

Vakar, 16. martā, konferenci ar spilgtu uzrunu atklāja Eiropas Komisijas konkurences komisāre Margrēte Vestagere (Vestager), kas izcēla tēmu par digitālajās vides veidoto cenu algoritmu riskiem konkurences pārkāpumu veicināšanā. Tāpat M. Vestagere uzsvēra, ka uzņēmēji nevarēs izvairīties no atbildības par konkurences tiesību pārkāpumiem, deleģējot noteiktas funkcijas algoritmiem, kā arī to, ka konkurences atbilstības principiem digitālajās platformās būtu jābūt iekļautām jau no platformas izveides brīža.

Īpaši izceļams, ka Konkurences padomes priekšsēdētājai tika uzticēts gods moderēt jautājumu un atbilžu sesiju pēc M. Vestageres uzrunas.