Jaunumi

Konkurences padome (KP) ir noslēgusi maksājumu karšu tirgus uzraudzību, kuras ietvaros secina – kopējais piemēroto starpbanku komisijas maksu apjoms par norēķiniem ar maksājumu kartēm Latvijā pēc tam, kad KP novērsa komercbanku aizliegtu vienošanos, ir samazinājies par vairāk nekā četriem miljoniem eiro.

2011. gadā KP par aizliegtu vienošanos sodīja 22 Latvijas komercbankas, kuras vismaz astoņu gadu garumā bija ilgstoši fiksējušas savstarpējās komisijas maksas par maksājuma karšu pieņemšanu, tās nepazeminot atbilstoši tirgus situācijai. Šobrīd KP izpēte liecina, ka pēc iestādes pieņemtā lēmuma lielākās komercbankas Latvijā ir noslēgušas divpusējus līgumus. Proti, tirgus uzraudzības izpētes laikā Latvijā divpusējās starpbanku komisijas maksas tika piemērotas 89% maksājumu.

Tā kā starpbanku komisijas likmes pēc KP lēmuma pieņemšanas no 2011. līdz 2014. gadam ir bijušas zemākas nekā tās, kuras piemēroja aizliegtās vienošanās aizsegā, KP uzraudzības ietvaros aprēķināja ieguvumu no pārkāpuma pārtraukšanas un secināja – kopējais starpbanku komisijas maksu apjoms Latvijā līdz 2014. gadam bija par vairāk nekā četriem miljoniem eiro mazāks, nekā tas būtu bijis, ja bankas turpinātu piemērot pretlikumīgo daudzpusējo līgumu.

Bankas, kuras nav noslēgušas divpusējus līgumus, piemēro tādu komisijas maksu, kādu nosaka maksājumu karšu organizācijas VISA un MasterCard – šādi tiek aprēķināta komisijas maksa 11% maksājumu.

Kopumā Latvijā laikā no 2011. līdz 2014. gadam bankas ir krasi palielinājušas MasterCard sistēmā izdoto karšu skaitu, samazinot izdoto karšu skaitu VISA sistēmā. Latvijā lielākās bankas pēc izdotā karšu skaita un pieņemto karšu maksājumu skaita nemainīgi ir AS “Swedbank”, AS “SEB banka” un AS “Citadele banka”.

KP uzsāka tirgus uzraudzību, lai izvērtētu situāciju maksājumu karšu tirgū pēc 2011. gadā iestādes pieņemtā lēmuma, kā arī pirms jaunās Eiropas Parlamenta un Padomes regulas par starpbanku komisijas maksas maksimālajām robežām stāšanās spēkā.

Komisijas maksu banka, kas veikalā nodrošina iespēju norēķināties ar kartēm, maksā citām bankām par iespēju pieņemt maksājumus ar šo citu banku izdotajām kartēm.