Jaunumi

Atkārtoti izvērtējot situāciju atkritumu apsaimniekošanas jomā, Konkurences padome uzsver – nepieciešams veikt grozījumus Atkritumu apsaimniekošanas likumā, jo pašlaik likums ļauj pašvaldībām likvidēt konkurenci un uzspiest iedzīvotājiem neizdevīgākus un dārgākus pakalpojumus.

Šobrīd Atkritumu apsaimniekošanas likums ļauj pašvaldībai nerīkot konkursu, ja atkritumu apsaimniekošanu nodrošina pašvaldībai daļēji vai pilnībā piederošs uzņēmums. Tādējādi var netikt nodrošināti vienādi nosacījumi visiem iespējamajiem pakalpojuma sniedzējiem, savukārt iedzīvotājiem tiek atņemta iespēja gūt labumu no uzņēmumu konkurences.

Par šādu – iedzīvotājiem neizdevīgu – pašvaldību rīcību KP ir saņēmusi virkni iesniegumu.

Tā pēc iedzīvotāju sniegtas informācijas KP pārliecinājās, ka Saulkrastu dome dienu pēc tam, kad tā kļuva par SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija” (ZAAO) līdzīpašnieci, pieņēma lēmumu pārtraukt sadarbību ar līdzšinējiem atkritumu apsaimniekotājiem SIA „L&T” un SIA „Vides Serviss” un konkrētos pienākumus uzticēja sev daļēji piederošajai ZAAO.

Šādas domes rīcības rezultātā iedzīvotāji ir spiesti par atkritumu izvešanu maksāt vairāk, turklāt atkritumu izvešana notiek cilvēkiem neizdevīgākos laikos. Tāpat neērtības rada nepieciešamība lauzt iepriekš noslēgtos līgumus un risināt jautājumus par iepriekšējam atkritumu apsaimniekotājam samaksātām priekšapmaksām.

Pašvaldībai šādi rīkoties ļauj spēkā esošais normatīvais regulējums, tāpēc KP atkārtoti norāda – lai tiktu ievērotas iedzīvotāju intereses saņemt lētu un kvalitatīvu pakalpojumu, ir nepieciešams veikt izmaiņas Atkritumu apsaimniekošanas likumā un paredzēt pašvaldībām pienākumu rīkot konkursu par atkritumu apsaimniekošanu arī tad, ja pašvaldībai pieder savs atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums.

KP priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama: „Nav pieļaujams, ka ar likuma spēku tiek nostiprināta iespēja likvidēt konkurenci situācijās, kur tas kaitē gan uzņēmējdarbības attīstībai, gan iedzīvotāju interesēm saņemt lētākus un labākus pakalpojumus. Ir nepieciešams nekavējoties veikt izmaiņas Atkritumu apsaimniekošanas likumā un nodrošināt iespēju pašvaldību iedzīvotājiem baudīt ieguvumus, ko sniedz nedeformēta konkurence.”

KP šobrīd un arī iepriekš, pirms Atkritumu apsaimniekošanas likuma aktuālās redakcijas pieņemšanas 2010.gada 28.oktobrī, vērsusi Saeimas un nozares atbildīgo institūciju uzmanību uz spēkā esošā normatīvā regulējuma postošo ietekmi uz konkurenci un no tās izrietošo kaitējumu iedzīvotājiem.