Jaunumi

2016.gada 1.janvārī Latvijā stājās spēkā Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likums, kas aizstāja, paplašināja un precizēja iepriekšējo, Konkurences likumā ietverto regulējumu.

Lai palīdzētu mazumtirgotājiem un piegādātājiem labāk izprast savas tiesības un pienākumus, kas izriet no jaunā likumā, Konkurences padome ir apkopojusi un publisko atbildes uz iestādei biežāk uzdotajiem jautājumiem.

Tāpat tirgus dalībniekiem ir pieejamas vadlīnijas par likuma piemērošanas aspektiem.