Jaunumi

Konkurences padomes (KP) lēmējinstitūcijai – Padomei, kuras sastāvā ir KP priekšsēdētājs un četri padomes locekļi, – ir pienākums pieņemt lēmumus par iestādē saņemtajiem iesniegumiem, rosinot pārkāpuma lietu, tirgus uzraudzību vai konkurenci ierobežojošas prakses izpēti, vai pretēji – pieņemt lēmumu neierosināt lietu nepietiekamu pierādījumu dēļ, taču sniegt atbildi iesniedzējam par sūdzībā izcelto problēmu pēc būtības.

sūdzības

Ņemot vērā iestādes ierobežotos resursus, iestādei ir tiesības prioritizēt saņemtos iesniegumus un mazāk būtiskos pārkāpumos vai gadījumos, kad ietekmētais tirgus vai pārkāpumā iesaistītie tirgus dalībnieki neatstāj būtisku ietekmi uz tirgu, ir tiesības novērst neatbilstības likumam nevis ar formālas lietas ierosināšanu un sodīšanu, bet gan ar brīdinājuma vai pārrunu procedūrām.

2022. gadā KP Padome pieņēma 34 lēmumus par saņemtajiem iesniegumiem, teju pusi no iesniegumos izceltajām problēmām KP risināja ar preventīvām metodēm, piemēram, brīdinājumiem un pārrunām.

iesniegumi pa pārkāpumu virzieniem

Lielākā daļa no saņemtajiem iesniegumiem bija par uzņēmumu iespējamām aizliegtām vienošanām publiskajos iepirkumos. Sūdzības aptvēra tādas nozares kā automašīnu noma pašvaldībā, pašvaldības informatīvā izdevuma piegāde, pasažieru pārvadājumi ar autobusiem pilsētā, ēdināšanas pakalpojumi skolās, izglītošanas pasākumi valsts pārvaldes darbinieku profesionālas pilnveides attīstībai, logu nomaiņa valsts kapitālsabiedrības objektos un citas  nozares. Visos minētajos gadījumos, lai novērstu neatbilstības likumam, piemērots "Konsultē vispirms" princips, nevis sodot, bet brīdinot uzņēmumus.

aizliegtas vienošanās
nozares

Tāpat KP Padome vērtēja iesniegumus, kuros bija sūdzības par uzņēmumu dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu un vertikālās attiecībās esošo uzņēmumu sadarbību, kas negatīvi ietekmē citus uzņēmumus. Piemēram, Kravas transporta, autobusu un speciālās tehnikas remontētājs Latvijā iesniedza sūdzību KP par citu uzņēmumu, kurš ir izmantojis to, ka ir ražotāja ekskluzīvs, remontdarbos nepieciešamās datordiagnostikas izplatītājs Latvijā, un ilgstoši kavējās sniegt servisa pakalpojumu ar konkrētu datordiagnostikas iekārtu. Tāpat KP saņēma sūdzību, ka zemūdens lokācijas ierīces izplatīšanas ķēdē iesaistītie uzņēmumi atsakās sadarboties ar vienu konkrētu tirgus dalībniekus, kas nodarbojas ar dažādu specializēto preču vairumtirdzniecību.

Kādas sūdzības KP saņēma par iespējamiem konkurences neitralitātes pārkāpumiem un Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likuma pārkāpumiem un ar kādām metodēm novērsa neatbilstības likumam, lasiet KP sagatavotajā apkopojumā.