Jaunumi

Š.g. 1. novembrī spēkā stāsies Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likums (NTPAL), kura mērķis ir aizliegt negodīgas tirdzniecības praksi visā lauksaimniecības un pārtikas preču piegādes ķēdē, kā arī aizliegt nepārtikas preču mazumtirgotāju iepirkuma varas izmantošanu pret piegādātājiem.

NTPAL attiecas uz visiem lauksaimniecības un pārtikas piegādes ķēdes tirgus dalībniekiem – mazumtirgotājiem, pārtikas pārstrādātājiem, vairumtirgotājiem, kooperatīviem, ražotāju organizācijām un individuāliem ražotājiem, kā arī uz publiskajām personām, kas veic lauksaimniecības un pārtikas produktu iepirkšanu.  

Lai ražotājiem, piegādātājiem, vairumtirgotājiem un mazumtirgotājiem skaidrotu jaunā likuma interpretāciju un uzraudzību Latvijā, Konkurences padome sadarbībā ar Zemkopības ministriju 1. jūlijā organizēja tiešsaistes semināru. 

Semināra prezentācijas:

  1. Zemkopības ministrijas Tirgus un tiešā atbalsta departamenta Pārtikas nozares nodaļas vecākā referenta Marata Vasariņa prezentācija
  2. Konkurences padomes Analītiskā departamenta vecākās ekspertes Svetlanas Sitņikovas prezentācija 

Jaunais regulējums ieviests, lai vienā tiesību aktā pārņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu, kuras mērķis ir aizsargāt vismazākos tirgus spēlētājus no lielāku uzņēmumu radītās negodīgās tirdzniecības prakses, kā arī likumā integrētu jau esošo Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likumu. NTPAL izpildi uzraudzīs un kontrolēs Konkurences padome, vienlaikus iepriekšējais Konkurences padomes pārraudzībā esošais Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likums, kas regulēja mazumtirgotāju un piegādātāju sadarbību, zaudēs savu spēku.

Semināra "Godīga tirdzniecība" ieraksts