Jaunumi

28.janvārī Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu piemērot saistošu noteikumu darījumam, kura ietvaros AS „Sentor Farm aptiekas” plāno iegādāties aptieku, kas atrodas Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīcas teritorijā. Saskaņā ar KP nolemto, lai iegādātos minēto aptieku, AS „Sentor Farm aptiekas” pirms tam jāpārdod tai piederošā aptieka, kas atrodas pretī Āgenskalna tirgus galvenajai ieejai.

Šobrīd slimnīcas teritorijā esošā aptieka „Paula Stradiņa aptieka” pieder SIA „Farma Balt aptieka”. Lietas ietvaros izvērtējot situāciju tirgū, KP atzina: lai aizsargātu iedzīvotāju intereses, „Paula Stradiņa aptiekas” īpašnieku maiņu  iespējams atļaut vien ar tādu saistošo noteikumu, kas nodrošina aptieku konkurenci Āgenskalna mikrorajonā. Šobrīd visas trīs Āgenskalna tirgus rajonā esošās aptiekas pieder AS „Sentor Farm aptiekas”, bet pēc KP saistošo noteikumu izpildes viena no tām piederētu citam īpašniekam, nodrošinot konkurenci starp aptiekām un izvēles iespējas patērētājiem.

Pretim Āgenskalna tirgum esošā aptieka AS „Sentor Farm aptiekas” jāpārdod trešajai personai, kas ir neatkarīga un ne tieši, ne netieši nav saistīta ar AS „Sentor Farm aptiekas”. Tas nozīmē, ka ne šobrīd, ne pēc darījuma aptiekas pircēja amatpersonas un prokūristi nedrīkst būt amatpersonas, prokūristi vai darba ņēmēji AS „Repharm” grupas, kurā ietilpst AS „Sentor Farm aptiekas”, uzņēmumos. Tāpat pircējam ar AS „Repharm” grupas uzņēmumiem nedrīkst pastāvēt kredītsaistības, ķīlas līgumi, vienas un tās pašas personas nedrīkst būt aptiekas ieguvēja un atsavinātāja daļu vai akciju īpašnieki, kā arī nedrīkst pastāvēt citas līdzīgas saistības.

Kopš apvienošanās, kas īstenota 2009.gadā, līdz 2015.gada 1.janvārim ir spēkā KP piemērotie saistošie noteikumi, kas  liedz AS „Sentor Farm aptiekas” un AS „Recipe Plus” bez īpašas KP atļaujas pārpirkt aptiekas Rīgā, Jēkabpilī, Talsos un Dobelē – pilsētās, kurās šiem uzņēmumiem jau ir ievērojama tirgus vara. Saistošo noteikumu mērķis ir novērst šo uzņēmumu 2009.gadā īstenotās apvienošanās negatīvo ietekmi uz tirgu un nepieļaut, ka samazinās zāļu pieejamība iedzīvotājiem. Tieši šie noteikumi ļāva KP izvirzīt nosacījumus šobrīd plānotajam darījumam.

Lēmums pieejams šeit