Jaunumi

Konkurences padome (KP) ir sagatavojusi 2012. gada publisko pārskatu, kurā atspoguļota informācija par  aktualitātēm konkurences uzraudzības jomā, iestādes darbības rezultātiem un pārvaldību, kā arī 2013.gada darbības prioritātēm.

Šeit: 2012. gada publiskais pārskats

 

Kopumā pērn KP ir pieņēmusi 51 lēmumu. Ar 12 no tiem tika konstatēti konkurences tiesību pārkāpumi, par kuriem kopumā piemēroti sodi 253 725 latu apmērā. Tāpat 2012.gadā KP noslēdza uzraudzības divpadsmit tirgos. Uzraudzības iestādei ļāva gan izstrādāt priekšlikumus attiecīgo nozares pārraugošajām institūcijām, gan iegūt informāciju par iespējamiem likuma pārkāpumiem.

Desmit no pērn atklātajiem bijuši smagākie Konkurences likuma pārkāpumi – aizliegtas vienošanās vai dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana.

Starp aizliegtajām vienošanām bijuši gan gadījumi, kad uzņēmumi cenšas ierobežot savu konkurentu iespējas darboties tirgū, gan tirgu sadale un cenu līmeņa fiksēšana par sliktu patērētājiem, gan arī gadījums, kad vienošanās aizliegumu pārkāpuši publiska iepirkuma pretendenti. Savukārt dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana izpaudusies kā cenšanās ierobežot citu uzņēmumu iespējas darboties tirgū un diskriminējoša attieksme pret sadarbības partneriem. Pērn pirmo reizi, kopš Konkurences likumā ietverts īpašs regulējums, KP ar lēmumu konstatēja, ka tirgus varu mazumtirdzniecībā ļaunprātīgi izmantojis nepārtikas preču mazumtirgotājs.

Pērn tika izbeigta tiesvedība par 13 pārsūdzētiem KP lēmumiem, turklāt visos gadījumos spēkā stājās KP lemtais.

Šobrīd KP izpētē ir 32 lietas un 20 no tām tiek vērtēti tieši smagākie Konkurences likuma pārkāpumi – tiek pārbaudīts, vai uzņēmumi nav aizliegti vienojušies.

Kā 2013.gada prioritāti izvirzot cīņu ar smagākajiem konkurences tiesību pārkāpumiem, KP paredzējusi stiprināt prevencijas darbu, pilnveidot normatīvo regulējumu, tai skaitā lai uzņēmumiem neļautu izvairīties no uzliktā soda izpildes, kā arī lai cietušajiem ļautu vieglāk īstenot zaudējumu piedziņu. Īpaša uzmanība 2013. gadā tiks pievērsta uzņēmumu rīcībai eiro ieviešanas kontekstā, lai nepieļautu mākslīgu preču un pakalpojumu sadārdzināšanu valūtas maiņas aizsegā. Savukārt tirgus uzraudzības plānotas tirgos, kuros ilgstoši pastāvējuši dabīgie monopoli, tirgos, kas būtiski ietekmē mājsaimniecību ikdienas izdevumus, tirgos, kuros tiek veiktas vai ir nepieciešamas nozares normatīvā regulējuma izmaiņas, pašvaldību rīkotajos publiskajos iepirkumos u.c.

Tāpat KP paredzējusi turpināt darbu pie iestādes veiktspējas uzlabošanas, pilnveidojot darba organizāciju un personālvadību un stiprinot starptautisko sadarbību.