Jaunumi

2013.gada 6.jūnija "Konkurence tuvplānā"

Numura tēma: Konkurences tiesību ievērošanas programma – iespēja pasargāt savu uzņēmumu no pārkāpuma izdarīšanas.

Īsumā:

nākamie soļi diskusijā par pašvaldību iesaistīšanos uzņēmējdarbībā un secinājumi,  kas jau tagad jāņem vērā pašvaldību iepirkumu rīkotājiem garantijas remonta ierobežošana kā aizliegta vienošanās sods AKKA/LAA – piemērs situācijai, kad pārmērīgi augstas cenas ir konkurences tiesību pārkāpums lasītāju ieteikta tēma – kā rīkoties, saskaroties ar negodīgu konkurenci un Reklāmas likuma pārkāpumiem u.c.