uzņēmumu apvienošanās darījums
Akcijas "Nejēdzīgākais šķērslis konkurencei" plakāts