Apraksts par karteļu attīstību laika posmā no 2013. līdz 2021.gadam