• tirgus dalībnieku apvienošanās regulējums Konkurences likumā
  • iespējas atpazīt aizliegtas vienošanās starp iepirkuma pretendentiem
  • uzņēmumu savstarpējās sadarbības regulējums – kas ir atļauts un kas aizliegts, sadarbojoties ar konkurentu
  • aizliegtas vienošanās, to būtība un nodarītais kaitējums
  • dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana – iespējas atpazīt un novērst šķēršļus godīgai uzņēmējdarbībai
  • negodīgas tirdzniecības prakses veidi un riski
  • biežākās kļūdas apvienošanās ziņojumos - kam pievērst uzmanību?
  • publisku personu līdzdalība kapitālsabiedrībās
  • konkurences neitralitātes principa ievērošana publiskām personām
  • u.c. jautājumi par konkurences tiesībām
Ja semināru plāno apmeklēt vairāki uzņēmuma / iestādes / organizācijas dalībnieki, lūdzu, norādiet dalībnieku skaitu.