2021./2022.g. konkurss ir noslēdzies. Tā norises laiks: 2021. gada 22. novembris līdz 2022. gada 15. maijs. Dalībnieku apbalvošana notika 2022. gada 31. maijā.


Zinātnisko darbu konkursa uzvarētāja dāvanā saņem iespēju praktizēties Konkurences padomē

2022. gada 31. maijā, ar zinātnisko darbu prezentācijām noslēdzās zinātnisko darbu konkurss konkurences tiesībās. Klātesot pieciem konkursa finālistiem un vērtēšanas komisijas pārstāvjiem, par konkursa laureātu tika atzīta Linda Lielbriede, saņemot 1000 eiro naudas balvu, prakses vietu Konkurences padomē un ceļazīmi uz Rīgas Juridiskās augstskolas rīkoto Vasaras skolu.

Zinātnisko darbu konkursam kopumā tika iesniegti astoņi darbi. Piecu darbu autori, kas konkursā ieguva visaugstāko žūrijas vērtējumu, savus zinātniskos darbus prezentēja vērtēšanas komisijai. Jaunie, radošie juristi un cītīgākie konkurences tiesību studenti konkursam bija sagatavojuši zinātniskos darbus par tādām tēmām kā uzņēmumu apvienošanās kontrole digitālajā laikmetā, sadarbība ilgtspējīgu tehnoloģiju pētniecībā, kriminālprocesuālie aspekti, valsts atbalsts COVID-19 kontekstā ar konkurences tiesībām.

Izvērtējot visus iesniegtos darbus un prezentācijas, konkursa komisija vienprātīgi vienojās pirmo vietu un galveno balvu piešķirt Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Profesionālā maģistra studiju programmas 1. kursa studentei Lindai Lielbriedei. Studentes izvēlētā tēma bija par konkurences pārkāpumu lietās iegūto pierādījumu izmantošanu civillietās un krimināllietās. Autore savā darbā secināja, ka informācija, kas izriet no konkurences iestādes procesuālajām darbībām var būt vērtīgs pierādījumu avots, tomēr šādu pierādījumu izpaušana vai tālāka izmantošana objektīvi būtu ierobežojama. Savukārt tiesisku garantiju trūkums var negatīvi ietekmēt tirgus dalībnieku vēlmi turpmāk vai citkārt labprātīgi sniegt informāciju un pierādījumus konkurences iestādei. Tāpat arī konkurences lietā iegūto pierādījumu nozīme civillietās ir būtiska, tāpēc pieļaujama, ciktāl neaizskar tirgus dalībnieku tiesības un intereses.

Konkursa uzvarētājs tika sveikts ar EUR 1`000 naudas balvu, ko piešķir PwC Legal, prakses vietu Konkurences padomē un vietu Juridiskās augstskolas rīkotajā Vasaras skolā. Pārējie konkursa dalībnieki par dalību konkursā saņēma veicināšanas balvas. Rīgas Juridiskās augstskolas simpātiju balvu un vietu augstskolas rīkotajā Vasaras skolā saņēma arī Amsterdamas universitātes Starptautisko un Eiropas tiesību maģistra programmas studente Samanta Lidere un Rīgas Juridiskās augstskolas absolvente un pašlaik Latvijas Universitātes Tiesību zinātņu maģistra programmas studente Patrīcija Bodniece.


Par zinātnisko darbu konkursu

Konkursa dalībnieki

Konkursā aicināti piedalīties akreditētās bakalaura, maģistra vai doktora līmeņa tiesību studiju programmās studējošie vai praktizējošie juristi, kas dzimuši pēc 1996.gada 1.janvāra. Katrs konkursa dalībnieks var iesniegt tikai vienu zinātnisko darbu. Zinātniskajam darbam nedrīkst būt vairāk par vienu autoru.

Konkursa uzdevums

  • Konkursa dalībnieku uzdevums ir sagatavot un iesniegt zinātnisku darbu par konkurences tiesībām, darbā izklāstot argumentētu redzējumu par konkurences tiesību piemērošanu, balstot to juridiskos apsvērumos.
  • Darbs var būt sagatavots tieši konkursa mērķim vai būt iepriekš publicēts vai sagatavots studiju programmas ietvaros.
  • Darba apjomam ir jābūt robežās no 5 000 līdz 15 000 vārdu, neieskaitot atsauces. Darbam jābūt noformētam atbilstoši nolikumam pievienotā pielikuma noteikumiem.
  • Darbs pēc konkursa dalībnieka izvēles var tikt sagatavots latviešu vai angļu valodā.
  • Darba autora vārds, uzvārds, augstskola un tālruņa numurs ir jānorāda e-pasta vēstulē, ar kuru darbs tiek iesniegts, minētā informācija nedrīkst tikt norādīta pašā darbā.
  • Konkursa dalībniekiem ir jāievēro augstākie akadēmiskā godīguma standarti, kas cita starpā ietver absolūtu plaģiātisma aizliegumu. Konkursa komisija no konkursa izslēgs konkursa dalībniekus, kas pārkāps akadēmisko godīgumu un rupju pārkāpumu gadījumā nodos informāciju konkursa dalībnieka pārstāvētajai augstskolai.

Konkursa norises kārtība

Sagatavotie darbi laikā no 2021. gada 22. novembra līdz 2022. gada 15. maijam jāiesniedz elektroniskā formā, tos nosūtot uz e-pasta adresi: maris.butans@pwc.com.

Visus iesūtītos darbus izvērtēs komisija un līdz 2022. gada 25. maijam tiks noteikti pieci finālisti, kuri būs ieguvuši komisijas augstāko novērtējumu. Finālisti tiks aicināti darbus prezentēt komisijai laikā līdz 2022. gada 10. jūnijam.

Balvas

Konkursa uzvarētājs saņems naudas balvu 1 000 eiro apmērā, ko piešķir PwC Legal. Konkursa uzvarētājam Konkurences padome piedāvās prakses vietu Konkurences padomē. Finālisti saņems pateicības rakstus par dalību konkursā un citas veicināšanas balvas.